Синдиците през миналата седмица са събрали над 2 млн. лв. от вземанията на Корпоративна търговска банка (КТБ). Това съобщава БНР, позовавайки се на информация от редовния им отчет.

Синдиците информират, че са изпратили възражение срещу акт за нарушение, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН).

Заради банковата тайна почти всички данни в отчета на синдиците Лазар Илиев и Росен Ангелчев са заличени. Именно заради това не става ясно за какво нарушение става дума и от коя година е актът на КФН.

Небанковият финансов регулатор наблюдава КТБ като инвестиционен посредник и като дружество, чиито акции се търгуват на фондовата борса.

Официалната позиция на председателя на комисията Стоян Мавродиев е, че действията, довели до фалита на КТБ, са единствено от банков характер и за тях Комисията за финансов надзор не носи отговорност.

Синдиците продължават да разглеждат постъпилите възражения срещу списъка с признатите вземания от банката, става ясно още от отчета.

Работата по доклада на фирмата за международни разследвания, която трябва да помогне за събиране на част от парите на КТБ също продължава.