В писмо до президента на Република България Росен Плевнелиев Българската стопанска камара настоява той да упражни правото си на вето и да върне за ново обсъждане в Народното събрание на промените в Кодекса за социално осигуряване, в случай че те бъдат окончателно приети в този им вид.

Според БСК с предложените промени в пенсионното осигуряване се изменя цялостно неговата философия и на родените след 1960 година се предлага избор между различни по своята същност субекти - фондове, изградени на капиталов и на разходопокривен (солидарен) принцип.

Важно е и да се отчете, че пенсиите от НОИ са изцяло гарантирани от държавата, което не се отнася за личните партиди на осигурените в УПФ лица. В замяна на това, личните партиди в УПФ се унаследяват, могат да се теглят авансово и не подлежат на запор.

"С предложените промени изцяло се предефинира моделът на пенсионно осигуряване и се създават условия за неправомерна деструктивна конкуренция между двата основни стълба на осигурителната система", се казва в писмото на БСК.

Особено притеснително според Камарата е, че се предвижда изборът на осигурените лица да е еднократен, практически неинформиран и безвъзвратен, докато осигуряването в УПФ предоставя възможност за многократна промяна на осигурителното дружество.

Предлаганите промени ще имат деструктивни, но краткосрочни и дългосрочни последици върху осигурителния и банковия сектор, както и върху капиталовия пазар.

По аналогия на случилото се с КТБ АД, ще бъдат атакувани финансовите позиции на УПФ и обслужващите ги банки. Очакваме да бъде срутен капиталовият пазар и общата капитализация на публичните дружества. Това неминуемо ще повлияе върху кредитния рейтинг на страната", предупреждава БСК.

В текста се посочва още, че основните институции и водещи специалисти не са били включени в задълбочен експертен и обществен дебат по предложените промени в осигурителната система.

Това торпилира индустриалните отношения, като утвърждава модела на партиен и правителствен контрол над социалното сътрудничество с участие на удобни за манипулации социални партньори."

По отношение на идеите за инкриминирането на укриването на осигурителни вноски БСК обръща внимание, че укриването е свързано с документна измама, която в българското законодателство е криминализирана. Следователно, предлаганата промяна практически повтаря вече съществуващи нормативни записи.

Според Камарата отговорност за тези нарушения следва да понесат и двете страни в осигурителния процес - и работникът (осигурено лице) и работодателят (осигурител). Освен това, налице е несъобразяване с конституционния принцип, че социалните плащания са права, а не задължения.