Днес парламентарната комисия по бюджет и финанси изслуша номинирания за заместник-председател на Комисията по финансов надзор, отговарящ за застраховането, Владимир Савов и номинирания за член на КФН Петър Джелепов. Всички депутати заявиха, че подкрепят кандидатурите им заради безспорния им опит и квалификация.

Румен Гечев от БСП заяви, че се надява да не бъдат допускани повече изненади, като тази с фалита на кипърската застрахователна компания "Олимпик", защото обществото няма да прости подобни грешки.

Йордан Цонев от ДПС поздрави председателя на Комисията по финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов за направените номинации и наблегна на факта, че като шеф на застрахователния надзор Владимир Савов поема финансовия сектор, който е в най-тежко състояние. "Не се колебайте да търсите съдействието и на бюджетната комисия и на целия парламент, ако то ви е нужно, за да запазите стабилността в сектора", каза Цонев.

Владимир Савов очерта три спешни приоритета в своята работа, ако бъде избран за заместник-председател на КФН, отговарящ за застраховането.

"На първо място ще осъществим незабавен мониторинг над застрахователите, за да видим какви са негативните ефекти от кризата, свързана с разпространението на COVID-19, и да набележим мерки за преодоляването им.

Важен приоритет е въвеждането на системата "бонус-малус".

Също така до края на годината трябва да приемем методика и наредба за определяне на имуществените и неимуществени щети на пострадалите от пътно транспортни произшествия", каза Савов.

Номинираният за заместник-председател на КФН, който ще отговаря надзора върху застраховането, започва кариерата си през 1993-а в дирекция "Кореспондентски отношения с чужбина" на държавната по онова време БУЛБАНК (сега "УниКредит Булбанк). Следва стаж в "Банк ъф Ню Йорк", а по-късно работи като старши анализатор в "Ю Би ЕС" и в "Креди Суис".

Занимавал се е с инвестиционно банкиране в няколко големи руски компании. От 2014-а е член на КФН, като по различни, независещи от него причини за продължителни периоди от време е изпълнявал длъжностите и на заместник-председател, отговарящ за инвестиционната дейност и на заместник-председател, отговарящ за надзора върху застраховането.

Последната позиция Савов съвместяваше с титулярната си длъжност като член на КФН през периода 2018-а - 2019-а, когато надзорника по застраховането Ралица Агайн, бе принудена да подаде оставка заради случая с фалита на кипърския застраховател "Олимпик", който извършваше дейност у нас чрез свой клон.

Очакванията тогава бяха, че заради подготовката, опита и познанията си в сферата на застраховането Савов ще замести Агайн като заместник-председател на КФН. Но Бойко Атанасов предпочете да предложи на тази позиция Илиана Христова. Тя бе избрана, но по закон не за цял мандат, а за да довърши този на Ралица Агайн до 2020-а.

За този период КФН имаше ангажимент да направи някои много важни регулаторни промени в застраховането, като наредбата, по която да бъде въведена системата "Бонус- малус" и наредбата за остойностяването на щетите на пострадалите от пътнотранспортни произшествия. И по двете все още няма окончателно решение.

Междувременно Савов започна работа в надзорния орган за финансови услуги на Казахстан като началник на департамента за регулаторна политика. Но явно, че компетенцията му е нужна на българската КФН. При това, ако бъде избран, той ще има възможност да прекара на длъжността заместник-председател на КФН, отговарящ за застрахователния надзор цял пълен мандат.

За член на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов номинира настоящия изпълнителен директор на Общинска банка Петър Джелепов. Тази позиция в КФН бе овакантена след напускането на Владимир Савов и стои без титуляр и в момента. Професионалната кариера на Джелепов започва през 2005-а в "Интернешънъл Асетс Банк". Две години по-късно се прехвърля в "Райфайзенбанк (България)", а след това и в СИБАНК.

От 2010-а става регионален мениджър в ОББ, а пет години по-късно отива на подобна позиция в Общинска банка. От 2018-а до сега той е изпълнителен директор на банката. Ако бъде одобрен за член на КФН от Народното събрание Джелепов ще отговаря за политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, за усъвършенстване на надзорните практики и за защита на интересите на потребителите.