Първичното публично предлагане (IPO) на акции на Web Media Group (WMG) се очаква да започне в края на юни – началото на юли.
На него от компанията ще предложат 710 000 акции с номинал от 1.00 лев и минимална емисионна цена от 1.10 лв.

Първичното публично предлагане ще се проведе в рамките на 15 работни дни, в които ще има 13 закрити аукциона.
В първите десет търга ще се предлагат по 71 000 акции (10% от предлаганото количество).
Акциите ще се натрупват, като всички книжа, които не са пласирани през даден ден, ще се прибавят към предложеното количество за следващия.
След два дни без аукциони - на 13, 14 и 15-ия работни дни, ще се предлагат незаписаните през първите 10 аукциона акции.

Web Media Group представи своите инвестиционни намерения на среща с инвеститори и медии в хотел Радисън САС.
На събитието присъстваха десетки представители на водещи инвестиционни посредници, медии, инвестиционни дружества, асоциации и др.

От мениджмънта на компанията и на Бенчмарк финанс запознаха присъстващите с инвестиционните цели и плановете за развитие на Web Media Group.
WMG планира усъвършенстването и доразвиването на трите уеб сайта - news.bg, finance.news.bg, и topsport.bg, като в инвестиционната програма на дружеството е залегнало създаването и на няколко нови сайта, между които – obiavi.bg, tourist.bg, lifestyle.bg, ibox.bg и multimedia.news.bg.

Днес емисията на Web Media Group беше регистрирана на “Първичен пазар” на БФБ-София, като се очаква обнародването на съобщението за публичното предлагане.
Търговете ще започнат на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от публикацията в Държавен вестник.