Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към Столична община (ПИЦ по ПН) предлага безплатна психилогична помощ за нуждаещите се, съобщават от Центъра.

Предвид сложната епидемична обстановка в страната и завишените нива на стрес сред българите, Центърът диагностицира и работи както със зависими, така и с клиенти в състояния като депресия и тревожност.

Според данни на Националния център по обществено здраве и анализи, пандемията от COVID-19 предизвиква по-високи нива на стрес, поради което хората посягат по-често към психоактивни вещества. Социалната изолация, слуховете, фалшивите новини и "прекаляването" с информационния поток свързан с корона вируса, допълнително оказват вредно влияние върху психичното здраве на населението.

Експертите в ПИЦ по ПН - София подхождат към всеки случай индивидуално и с необходимото внимание. Използването на подходящи психодиагностични методики позволяват да се оцени коректно степента на вредност на употребата на вещества или влечение към хазарт, както и мотивацията за справяне с нея. В процеса на консултиране и лечение участват както психолози с опит в работата със зависимости, така и психиатри с цел да се включат медикаменти, когато това се налага. За изминалата 2020 г. в Центъра са проведени 1014 индивидуални консултации, 331 семейни и над 1100 телефонни и онлайн консултации.

На официалния сайт на Център са достъпни стандартизирани и адаптирани за България онлайн въпросници за самооценка за употребяващи алкохол, наркотици или хора, злоупотребяващи с хазарт. Чрез един "клик" върху бутона с въпросителен знак в дясно на всяка страница - "Нуждая се от помощ" на sofiamca.org всеки има възможност да получи анонимна обратна връзка за актуалното си състояние по отношение на употребата.

Контактите на специалистите на ПИЦ по ПН - София са достъпни на http://sofiamca.org/contact/ и всички услуги за клиентите са безплатни, включително консултациите, диагностицирането и лечението.