3 млн. хоспитализации и ръст на здравноосигурителните плащания в размер на 465 млн. лв., отчита НЗОК. Д-р Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса представи отчета за изпълнението на бюджета на касата.

Общият размер на приходите за 2017 г. е 3,581 млрд.лв, докато отчетените разходи са в размер 3,571 млрд. лв.

Най-голям дял в структурите на разходите на касата са свързани с роботизирана хирургия на онкологични и неонкологични заболявания.

119 млн. лв. са просрочените задължения. За миналата година 369 лечебни заведения са сключили договор с НЗОК. Проверени са 4 821 лечебни заведения , следствие на проверките са възстановени над 10 млн. лв. от последващ контрол. 2 469 аптеки, с които е работила касата. Средства са отпуснати и за 1 652 лекарствени продукта от Приложение 1, финансирани са 2 452 медицински изделия, прилагани в болничната помощ.

23% е ръстът в разходите за скъпоструващи медикаменти.

От левицата попитаха за салдото от преходния остатък в размер на над 10 млн. лв. от бюджета на НЗОК. Д-р Даниела Дариткова, председател на здравната комисия, попита дали въпросният остатък в средствата не могат да се използват след решение на Надзорния съвет.
Заместник-министър Жени Начева уточни, че 10-те млн. лв. няма как да бъдат използвани, тъй като са депозитни средства в БНБ. "Тези средства могат да бъдат планирани в проектозакона за бюджета за 2019 г.", обясни Начева.

Тя увери, че приходите на касата се следят ритмично и изрази благодарност на приходната агенция, благодарение на която касата е реализирала ръст в приходите. Въпросните 10 млн. са постъпили през месец декември миналата година и няма как Касата да реализира плащане - те са преходен остатък в бюджета на НЗОК - "те не са изгубени или изчезнали", посочи Начева.

По закон Касата работи в рамките на гласувания й от НС бюджет.

Д-р Нигяр Джафер отбеляза, че 31,1% са трансферите за частни болници, 9,5 за държавни болници, областните болници получават едва 19,7%, докато общинските - 15,7%. Най-много средства са получили болници като УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, "Сити клиник".

"Това, което прави впечатление е задълбочаване на дисбалансите по региони - средният разход за болнична помощ на осигурено лице е 283 лв. В София той е над 400 лв., но в Перник е 100 лв. 114 лв. е този разход във Видин. Близо 450 хиляди души са пренасочени към други регионални здравноосигурителни каси в областни центрове като София, Плевен, Варна, но същевременно най-висока цена за обслужен пациент имаме в регионално здравноосигурителни каси като Ямбол - 1350 лв., Шумен, при средно 732 лв. разход за страната.

Жени Начева коментира тези данни като изтъкна, че това се дължи от наличие на центрове, които предоставят скъпоструващо лечение - онкология, кардиология, кардиохирургия.

Двете проекторешения за дейността на касата и за бюджета й бяха подкрепени от депутатите в здравна комисия.