По оценки на Световната здравна организация (СЗО) през 2006 г. глобалният недостиг на медицински специалисти е бил 4 млн. недостиг на лекари и медсестри, а към 2030 г. се очаква недостигът им да достигне до 15 милиона души. Данните от изследването на Съвета за икономически анализи, посветен на недостига на медицински специалисти в здравеопазването в България представи Ралица Симеонова-Ганева, доцент по икономика и иконометрия в СУ "Св. Климент Охридски" и член на Съвета за икономически анализи към Министерския Съвет.

Анализът представя основни факти относно осигуреността с медицински специалисти в България. Според авторите на анализа най-сериозен е дефицитът на медицински сестри, което съответства на недостиг от приблизително 16.9 хиляди специалисти с този профил. При лекарите недостигът е от приблизително 1 000 общопрактикуващи лекари и от над 460 психиатри. Понастоящем образователната система успява само частично да компенсира напускането на лекари и медицински сестри. Потребностите, определени от съществуващите вече дефицити, остават незадоволени.

Очертава се по-силна конкуренция между отделните държави за привличане на медицинските специалисти в други страни и тяхното задържане в конкретните държави. Проблемът за липсата на медицински специалисти не е типично български, а е повсеместен. "България няма проблем с лекарите, но това е леко подвеждащо, защото това не означава, че имаме излишък от лекари, а ситуацията е по-благоприятна в сравнение с Европа", коментира Ганева.

България има дефицит на лекари и по вътрешни болести, и по онкология. Броят на акушерките в страната е благоприятен. Най-сериозен е проблемът при медицинските сестри, като не ни достигат приблизително 17 000 медсестри. Ако обаче на един лекар се падат по две медицински сестри, не ни достигат общо 29 000 медсестри.

Няма област, в която броят на медсестрите да е достатъчен. Само в София са нужни 2 500, в Пловдив 1 400 и във Варна - 1 500 медицински сестри. Ако се вземе препоръчителното съотношението две медицински сестри към един лекар, за да се осигури качествена медицинска услуга, в София ще са нужни над 8 хиляди медицински сестри.

На регионално ниво дефицитите на медицински специалисти са много по-остри. Пет от общо 28 области имат повече лекари, където здравната система е много по-добре обезпечена. Най-голям е дефицитът на лекари в Благоевград, Кърджали и Хасково. През 2021 г. 9 области изпитват недостиг на педиатри.

1/3 от медицинските сестри в страната са в пенсионна възраст

1/3 от медицинските сестри в страната са в пенсионна възраст

Над 1000 медицински сестри годишно напускат системата

Единствената област, която няма недостиг на общопрактикуващи лекари е Плевен. В София не достигат около 200 общопрактикуващи лекар, в Бургас - над 100, а в Пловдив - 50.

Най-остър дефицит на психиатри има в столицата - 90 недостигат.

Ако трябва да се решат проблемите в сферата на здравеопазването, трябва да се погледне какво се е случило в последните десетилетия, посочи Ганева. В следващите 5-10 години проблемът с недостига на лекари ще се изостри и влоши заради застаряването на работещите в системата. Сред младите хора медицинската специалност не е популярна.

Ганева добави, че в България броят на медицинските специалисти се попълва от новозавършващи от български университети. В периода 2012-2021 г. има висок дял на чуждестранните студенти по медицина. Образователната система не се справя с напускащите медицински страни, оцени Ралица Ганева.

За периода 2012-2021 г. общият брой на лекари с придобита специалност по "Обща медицина възлиза на приблизително 1 700 лекари специалисти. През последните години броят на придобиващи специалността спада и през 2021 г. стига до 50 души, придобили специалността "Обща медицина".

Страната ни има нужда от около 2 хил. акушерки, за да се подобри услугата. "Ясно осъзнаваме проблемите с кадрите, те не са от вчера", каза от своя страна зам.-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов. По думите му здравното министерство се опитва да се справи с недостига, като на първо място увеличава броя на студентите държавна поръчка. При лекарите местата се запълват, връщаме се към нивата от края на 90-те години. Но една част напускат страната. Опитваме се да ги държим тук, за да специализират. Има атрактивни и неатрактивни специалности, отбеляза Гетов и даде пример със съдебната медицина, неонатология, педиатрия. Според него преди пандемията от ковид е нямало нужният брой специалисти по инфекциозни болести, а сега имаме свръх голям брой специализиращи.

Колкото и да увеличаваме приема, няма толкова желаещи. Професията на медицинските сестри не е атрактивна заради системата на заплащане. Трябва да им се даде възможност за собствена практика, за съжаление повече от половината напускат страната, добави проф. Илко Гетов.

Възможни решения и препоръки на Съвета за икономически анализ към Министерски съвет:

  1. Значителни инвестиции в медицинското образование;
  2. Ефективни финансови стимул, които обвързват с работа в българското здравеопазване;
  3. Фокус върху медицинските сестри и специалистите по здравни грижи;
  4. Обратно привличане на българи работещи или завършили медицина в чужбина;
  5. Привличане на чуждестранни граждани, завършващи медицина в България да останат да работят тук.