"Всички хора, тези 8 100 души, които са получили по-ниска оценка, трябва да имат правото на допълнителна експертиза. Абсолютно всички, така че да няма нито един ощетен човек от новите правила, които са в сила от август." Това заяви омбудсманът Мая Манолова след среща със здравния министър Кирил Ананиев и представители на сдруженията и организациите, защитаващи правата на хората с увреждания.

По думите на Манолова реформата в ТЕЛК реално не е реформа.
"Реално това не е борба и срещу фалшивите ТЕЛК-ове, не е борба с измамите. Това е ощетяване на хора, които са в нужда. Резултатът даже не е нулев, а е отрицателен за хората с увреждания от тези промени в медицинската експертиза", посочи общественият защитник.

Манолова изтъкна, че от Министерството на здравеопазването (МЗ) са признали, че са възникнали проблеми с прилагането на новите правила.

"Всъщност и данните го показват - 8 100 души от 40 000, преминали експертиза през последните 5 месеца, са получили по-нисък процент за вид и степен за увреждане, което ги е лишило от права, от допълнителна пенсия, от социална подкрепа, от различни видове придобивки. Като омбудсман няма как да не реагирам срещу това", заяви Манолова.

Проблемите в ТЕЛК произтичали от експертното решение

Проблемите в ТЕЛК произтичали от експертното решение

ТЕЛК-ът трябвало да остане само в социалното осигуряване

Тя каза и че предложението, което днес е направено от здравното министерство, не е било подкрепено. От МЗ предложили да се намали процентът на основното заболяване, което се взема предвид за определяне на ТЕЛК-овото решение, от 80 на 71%.
"Тоест досега трябваше да имаш основно заболяване с 80%, за да бъдат отчетени и останалите заболявания. Това не беше прието, национално представителните организации предложиха този процент да падне на 50%. Очакваме окончателни текстове, на които да кажем да или не", обясни омбудсманът и допълни: "Аз ще продължа да настоявам, че ако има и 1 човек с увреждане, който да бъде ощетен от новите правила, аз като омбудсман няма да ги подкрепя."

Вера Иванова, която е майка на дете с увреждане, коментира, че в така създалата се ситуация все пак има и добри новини. Първо - всички хора ще преминат отново на оценка, когато се пресметнат оценките. Второ - по искане на организациите МЗ е поканило специалисти и международни експерти по ICF системата.
"Вече държавата каза "ДА" на въвеждането на новата оценка, която ще оценява и функционалността на хората с увреждания, и ще бъде комбинирана между медицинската и социалната част. Работата започна от месец март", обясни Иванова. Тя допълни, че организациите настояват да се направи анализ на това на точно кои конкретни заболявания е намалена оценката и там да се увеличи процентът, така че да няма ощетени докато дойде новият модел.

"Системата ни убива" не отчита разлики след въвеждането на новата наредба за ТЕЛК

"Системата ни убива" не отчита разлики след въвеждането на новата наредба за ТЕЛК

Необходима била радикална реформа за оценяване на степента на уврежданията

Междувременно от здравното министерство заявиха в прессъобщение, че подкрепят предложението за промяна методиката за оценка на трайно намалената работоспособност, направено от национално представителните организации на хората с увреждания. В срок до утре всички участници в днешната среща трябва да се произнесат дали одобряват тази промяна.

"Това е първата и най-спешна мярка за подобряване работата на Наредбата за медицинската експертиза. Когато говорим за хора с тежки увреждания, дори при един човек да има проблем, то той трябва да бъде решен. А анализите показват, че има редица лица, които не са доволни от действията на ТЕЛК през изминалите 6 месеца", коментира Ананиев.

Предложението гласи: "Когато са налице няколко увреждания за лицата, две и повече, довели с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност се определя като се взима най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20% от сбора на процента на всички останали увреждания".

МТСП не разполага с данни за действието на Наредбата за ТЕЛК-овете

МТСП не разполага с данни за действието на Наредбата за ТЕЛК-овете

Петков иска да се въведе новата наредба за ТЕЛК и тогава да се мисли

Като последваща стъпка Ананиев е предложил създаването на работна група, която да подготви промени в Наредбата за медицинската експертиза, след като бъдат отчетени спецификите на всички заболявания и тяхното отражение върху здравословното състояние на хората с увреждания. В работната група ще бъдат включени представители на всички заинтересовани страни. Срокът за изготвяне на промените е 2 месеца.

На срещата екипът на МЗ е предложил и пакет от мерки, чрез които да се подобри цялостната дейност на медицинската експертиза на ТЕЛК. През месец март ще бъде представена нова концепция и промяна в информационната система, с цел повишаване на контрола в системата на ТЕЛК. Промените ще включват изграждане на свързаност между информационните системи на НЗОК и НЕЛК, за да има достъп до първичната медицинска документация и контрол върху съдържанието й. Стандартизиране на медицинските документи и засилване на контролно-методичната, консултативната и експертна дейност на НЕЛК са сред мерките, които предлага още МЗ.

От март месец МЗ, съвместно с МТСП и експерти на Световната здравна организация, ще работят върху анализ на възможностите за въвеждане на системата за комплексна оценка на социален и здравен статус на лицата.

В заключение то МЗ посочват, че през миналата седмица са получени 28 жалби на граждани за намалена оценка. В 4 от случаите било налице неспазване на Наредбата от стана на ТЕЛК съставите. Към другите 24 случая липсвали експертни решения на ТЕЛК и допълнителна документация, необходима за проверката.

Няма промяна в броя на жалбите при старата и новата ТЕЛК наредба

Няма промяна в броя на жалбите при старата и новата ТЕЛК наредба

МЗ иска всички жалби за анализ и предложения за реформа на новата наредба