Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 134 151 000 лв. Те са за закупуване на ваксини срещу COVID-19, в изпълнение на чл. 3 от Постановление №87 на Министерския съвет от 2023 г.

Средствата са във връзка с участието на страната ни в Допълнително споразумение № 5 към Споразумението за закупуване, последващо развитие, производство и опции за закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 за държавите членки на ЕС (SANТE/2021/03/020) между Европейската комисия (ЕК) и Pfizer Inc./BioNТech Manufacturing GmbH.

Те се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики в област "Здравеопазване" за закупуване на ваксини срещу COVID-19 по чл. 1, ал. 5, т. 3.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

3 200 души са ваксинираха срещу новия ковид подвариант за три дни

3 200 души са ваксинираха срещу новия ковид подвариант за три дни

1400 души са си поставили ваксини само в днешния ден

С друго правителствено постановление в бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. са одобрени допълнителни разходи в размер на 20 000 000 лв. за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ.

Сред тях са многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие в капитала, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване.

Държавата осигурява 1,3 млн. COVID ваксини наесен

Държавата осигурява 1,3 млн. COVID ваксини наесен

Те ще бъдат безплатни

Проектът на Постановление съответства и изпълнява държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите, подобряване на функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаване на качеството на медицинската помощ.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с осигуряването на постоянна готовност на част от болниците в страната да поемат лечението на пациенти при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, изискващо незабавна, а понякога и изпреварваща реакция и ангажиране на човешки и материални ресурси, които за кратко време не могат да бъдат създадени или осигурени.

България няма да плаща ненужни Covid-ваксини

България няма да плаща ненужни Covid-ваксини

България ще спести 188 милиона лева чрез предоговаряне на условията по договора с Pfizer/BioNTech