За разширяване на броя на прегледите на бременните здравнонеосигурени българки в съществуващата нормативна база, а не за уеднаквяване на осигурителните права на здравноосигурени и неосигурени. За това настояват от Коалиция граждански организации, работещи с бебета и майки в риск.

Поводът за писмото им са медийни публикации, отразяващи позиция на пациентски организации "Заедно с теб", които се обявиха срещу лечението на неосигурени бременни жени.

Против лечението за неосигурени бременни жени се обявиха Пациентските организации

Против лечението за неосигурени бременни жени се обявиха Пациентските организации

Смятат, че това ще е много лош и демотивиращ сигнал за обществото

От организациите-инициатори на кампанията Всяко бебе е БЕЗцено уточняват, че не е вярно, че искат да предоставят на неосигурените жени правото да ползват здравноосигурителни права като здравноосигурените. Предложението им е за промяна на броя на прегледите, които се заплащат от Министерство на здравеопазването на здравно неосигурени жени, така че да се достигне до броя, препоръчван от СЗО, който се прилага и в страни в Африка.

Не се предприема "изравняване" на осигурителните права на неосигурени и осигурени жени. Това няма как да стане през текстовете на Наредба 26 на Министерство на здравеопазването, a именно нея засягат предлаганите промени. 

Променят закона, за да се обхванат с лечение и неосигурени бременни жени

Променят закона, за да се обхванат с лечение и неосигурени бременни жени

Всеки ден в България се ражда по едно мъртво бебе

Промяната в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването няма за цел да поощрява неплащането на здравни осигуровки, а има за цел да даде възможност бременните жени, за срока на бременността, да получат няколко допълнителни прегледа и изследвания, както и болнично лечение при усложнения, свързани с бременността.

Икономическите последствия от предлаганите промени са описани подробно в доклада "Цената на безразличието" на Сдружение ЛАРГО от април 2021 г., а именно - ако само 5% от неосигурените и непроследени от лекар бременни бъдат навреме диагностицирани и лекувани, това ще спести средства, достатъчни за покриване на разходите за прегледи на всички неосигурени бременни жени в страната.

В България около 7 000 бебета годишно се раждат от бременности, непроследени от медицински специалист.

Държавата ще плаща здравните осигуровки на бежанците от Украйна

Държавата ще плаща здравните осигуровки на бежанците от Украйна

Това реши Министерски съвет

За лечение на новородени държавата отделя над 60 милиона лева годишно. В момента всички ние като общество плащаме много повече за лекуване на болни и увредени бебета, отколкото би струвал достъпът до здравни грижи за бременните им майки.

Инициативата "Всяко бебе е БЕЗценно!" започна в рамките на проект "Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки", финансиран от Тръст за социална алтернатива.

От неправителствената организация припомнят въпроса за ценностите ни като общество и държава. Българската Конституция отрежда специална закрила за майките и бебетата, както и Законът за здравето, който постановява в своя чл. 127: "За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето.".

"Смятаме за изключително смущаващо представители на организация, която нарича себе си "пациентска", да се заявяват срещу интересите и нуждите на едни от най-уязвимите членове на обществото ни - бременните жени и техните бебета. Неморално и нередно е неродени деца да бъдат третирани като здравнонеосигурени и да им се отказва медицинска грижа, от която може да зависи както здравето, така и живота им. И то в държава, в която 1/3 от населението е в риск от бедност и социално изключване, която е в тежка демографска криза и е на едно от първите места по детска смъртност в Европа", се казва в позицията.