От Здравното министерство и Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката препоръчват прилагането на втори бустер иРНК ваксина срещу COVID-19 при лица над 18 г., съобщиха от МЗ.

Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина срещу COVID-19 при всички лица на и над 18 г., които желаят. Втората бустерна доза може да се приложи най-малко 4 месеца след първия бустер при лица, чийто завършен ваксинационен курс е с двудозова ваксина. 

От МЗ искат становище за втора бустерна доза срещу COVID-19

От МЗ искат становище за втора бустерна доза срещу COVID-19

Ваксините се поставят и в 28-те регионални здравни инспекции

Според МЗ втората бустерна доза иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица на и над 18 г.:

- Имунокомпрометирани;

- Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия;

- Пациенти на хронична диализа;

- Пациенти с онкохематологични заболявания;

- Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за възрастни хора;

- Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19;

- Възрастни хора на и над 65 г. 

СЗО одобри китайската ваксина CanSino срещу COVID-19

СЗО одобри китайската ваксина CanSino срещу COVID-19

Това е 11-ата подобна ваксина, получила зелена светлина

Становището на Експертния съвет е във връзка с препоръката на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за осигуряване на възможност рискови лица от населението да получат четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина срещу COVID-19.

Втора бустерна ваксина срещу COVID-19 може да бъде поставена във ваксинационните пунктове на РЗИ, кабинетите на общопрактикуващите лекари, както и в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.

От понеделник, 27 юни, Националният имунизационен регистър - част от Националната здравно-информационна система - ще позволява въвеждането на приложена втора бустерна иРНК ваксина, като гражданите ще получават и сертификат за ваксинацията. "Информационно обслужване" АД вече работи по адаптиране функционалностите на системата.

Сертификатът ще бъде идентичен с този за поставена първа бустерна доза, като изключение е единствено изписването на поредния номер на приложената ваксина - при втора бустерна ваксина в сертификата ще бъде посочено 4/4. Този сертификат, също като сертификата за поставена първа бустерна ваксина, ще бъде безсрочен, доколкото действащият европейски регламент не предвижда друго.

* Във втория прикачен файл можете да намерите списък с лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и РЗИ, където се поставят педиатрични ваксини срещу COVID-19. 

Четвърта доза иРНК ваксина при хора над 80 г. предлагат от Евроагенцията по лекарствата

Четвърта доза иРНК ваксина при хора над 80 г. предлагат от Евроагенцията по лекарствата

Препоръчват и хората с хронични болести да се ваксинират