32 913 легла за активно болнично лечение щели да са достатъчни за България.
Това е заложено в проекта на Национална здравна карта (НЗК), който беше приет от Националната комисия, която я изработва. Председател на комисията е министърът на здравеопазването. Проектът на Национална здравна карта днес беше одобрен от ръководството на МЗ.

Създаваме Национална здравна карта, реши окончателно парламентът

Създаваме Национална здравна карта, реши окончателно парламентът

Според здравния министър лечебните заведения били арена за политически назначения

Общият брой на леглата за активно лечение в цялата страна сега е 38 803. Според анализ на МЗ през 2017 г. за осъществяване на медицинските дейности в 28-те административни области са били необходими общо 24 723 легла. Това означава, че проектът на НЗК предвижда с 8190 повече легла за активно лечение, за които НЗОК ще сключва договори с болниците.

Приемането на Националната здравна карта ще даде възможност Здравноосигурителната каса да избере с кои лечебни заведения да сключи договори в случаите, когато на територията на дадена област има свръх предлагане на конкретни медицински услуги. Това ще гарантира ефективно разходване на средства при гарантиран достъп на гражданите до качествена медицинска помощ.

Очаква се до 30 дни от Здравното министерство да публикуват проекта на Националната здравна карта (НЗК) за обществено обсъждане. След приемането на здравната карта от Министерския съвет и обнародването ѝ в Държавен вестник, тя ще стане задължителен елемент от методиката, по която НЗОК сключва договори с болниците.

Създават нова национална здравна карта

Създават нова национална здравна карта

Това заяви в Търговище министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев

Националната здравна карта е разработена на основата на 28-те Регионални здравни карти, които отчитат обезпечеността на всяка от административните области с медицински специалисти, болнични легла, високотехнологична апаратура и достъп до спешна помощ.

Националната здравна карта готова до 3 месеца

Националната здравна карта готова до 3 месеца

До понеделник институциите трябва да обявят своите участници в обсъждането

С нея се планират потребностите на населението от болнична и извънболнична медицинска помощ. Това е предпоставка за воденето на ефективна и дългосрочна национална здравна политика. По закон цялостна актуализация на НЗК става веднъж на три години.