Председателят на Здравната каса проф. Петко Салчев да внесе предложение за изчисляване на средномесечните бюджети на болниците за 2022 г. на заседанието на следващия Надзорен съвет на Касата. В него за база да се включат всички реално извършени от НЗОК плащания, включително начислените за месец декември 2020г. средства, авансово платени през същия месец.

Това предложение е одобрено по време на проведения видеоконферентен разговор между представители на болниците, включително и университетските, и ръководството на Здравната каса (НЗОК) за финансирането на болничната помощ в условията на криза.

Отпускат 10 млн. лв. на 197 болници за кислородолечение

Отпускат 10 млн. лв. на 197 болници за кислородолечение

Това съобщи Министерството на здравеопазването

По информация на БНТ е решено Здравната каса да заплати на болниците всички дейности, извършени през декември 2021 г. в пълен размер. Миналата седмица от болничните заведения предупредиха, че са изправени пред сериозни финансови затруднения заради намалените си бюджети.

От Асоциацията на университетските болници в Р България уверяват, че е имало адекватно финансиране на болничната медицинска помощ за 2021 г. в условията на пандемия. Те благодарят за взетите нестандартни, но изключително адекватни и целесъобразни действия, гарантиращи болничното лечение на всички български граждани.

133 болници разкриват изолирани структури за пациенти със заразни заболявания

133 болници разкриват изолирани структури за пациенти със заразни заболявания

За целта отпускат близо 100 млн. лв.