Коригират Наредбата за придобиване на специалност, съобщават от Българския лекарски съюз след проведената среща в Министерството на здравеопазването днес.

Припомняме, миналата седмица ръководството на БЛС и младите лекари се обявиха против промените в Наредбата, предвиждащи специализиращите на държавна издръжка млади лекари да бъдат служебно разпределяни след приключването на специализацията в посочени от здравното министерство лечебни заведения. Съгласно предложените промени в случай че специализантът не изпълни задължението си, той да трябва да върне заплатите, получените по време на специализацията.

БЛС се обяви против служебното разпределяне на специализанти от МЗ

БЛС се обяви против служебното разпределяне на специализанти от МЗ

Зам.-министър Начева пое ангажимент текстът в Наредбата да се коригира

На срещата бяха обсъдени следните предложения за промени в Наредбата:

- младите лекари да имат право на свободен избор къде да специализират. Финансираните от здравното министерство специализации да бъдат обявени предварително - къде в страната и за кои специалности има недостиг на кадри и всеки специализант да може да избира дали и с коя болница да сключи договор.

На срещата беше решено, че отпада вариантът за служебно разпределение от министерството в избрани от него болници.

- специализантите, кандидатстващи за финансираните от здравното министерство специалности, да знаят предварително къде и при какви условия ще работят, след като завършат. Ще бъдат изготвени типови договори, които специализантът ще сключва с болницата, която сам е избрал.

Министерство на здравеопазването финансира специализанти по медицина

Министерство на здравеопазването финансира специализанти по медицина

На специализантите без доходи се дават стипендии

- запазва се съществуващият механизъм за специализация: разкриване на места за специализанти от лечебните заведения. Всяка болница да има възможност да обяви конкурс за специализанти и да наеме на трудов договор необходимата за лечебното заведения бройка млади лекари по съответните специалности.

- прозрачно провеждане на конкурсите за назначаване на специализанти чрез унифициран конкурс, еднакъв за всички лечебни заведения. Конкурсите за финансираните от държавата специализации ще се провеждат до два пъти в годината, а за избралите да специализират по стария ред - целогодишно. Информация за обявените места ще се публикува на специално създадена платформа на сайта на Министерството на здравеопазването.

На срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани със затруднения на специализантите по "Педиатрия" и "Обща медицина". Дадени бяха и идеи за подпомагане на разкриването на практики на специализиращи "Обща медицина".