"Газпром" оттегля исканията си за обезщетения заради проекта "Южен поток". Руската компания се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта. Това е един от ангажиментите, които от "Газпром" са заявили в отговор на опасенията Европейската комисия (ЕК) за конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа, съобщават от комисията.

Комисията бе загрижена, че "Газпром" се възползва от господстващото си положение на пазара за доставки на газ, за да придобие предимства, които са свързани с достъпа до газовата инфраструктура или с контрола върху нея. Бяха изразени опасния във връзка с проекта "Южен поток" в България и тръбопровода "Ямал" в Полша.

"Газпром" ще спази ангажиментите си в отговор на опасенията на Европейската комисия (ЕК) за конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа. В съобщение до медиите от комисията изтъкват, че ангажиментите ще позволят трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

ЕК счита, че с ангажиментите на "Газпром" ще се даде възможност да се освободи пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Това обяви комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер.

По думите й ангажиментите разсейват опасенията на комисията по отношение на конкуренцията. Те осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Маргрете Вестегер подчерта, че ангажиментите на "Газпром" спомагат да се постигне по-добра интеграция на газовите пазари в региона. Тя изтъкна, че това е от значение за милиони европейци, които се нуждаят от газ за отопляване на домовете си и за осигуряване на енергия за бизнеса си.

Сега комисията иска да чуе становищата на клиентите и другите заинтересовани лица. Тя ще ги разгледа внимателно преди да вземе решение.

Еврокомисията отправя призив към всички заинтересовани страни да представят в становищата си в рамките на 7 седмици след публикуването им в Официален вестник на ЕС. Комисията ще вземе предвид всички получени коментари и ще предприеме окончателно становище дали ангажиментите отговарят задоволително на свързаните с конкуренцията опасения. Ако отговорът е задоволителен, комисията може да превърне ангажиментите в правно обвързващи за "Газпром". Ако дадено дружество нарушава ангажиментите си, ЕК може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на дружеството. Това може да стане без да се налага да доказва, че антитръстовите правила на ЕС са нарушени.

От комисията припомнят, че през април 2015 г. са изпратили изложение на възраженията, в което изразяват предварително становище, че "Газпром" нарушава антитръстовите правила на Евросъюза. От комисията намират, че ангажиментите, които дружеството е предложило са достатъчни, за да разсеят опасенията й по отношение на конкуренцията. Те спомагали по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

"Газпром" обещава да спазва ангажиментите в продължение на 8 години.