Международният валутен фонд (МВФ) ревизира прогнозите си за световния икономически растеж, отчитайки забавяне в сравнение с 2014 година, съобщават световни агенции.

Фондът очаква 3,3% световен ръст през 2015 година, намалявайки прогнозата си от 3,5% през април в сравнение с 3,4% през 2013 и 2014 година. За 2016 година прогнозите сочат 3,8%.

МВФ прави промени в предвижданията си заради икономиките на САЩ, Канада, Япония, Великобритания, Мексико и Бразилия, където се очаква по-нисък ръст от очакваното. Като фактори специално за САЩ се посочват тежката зима, затварянето на пристанища и съкратените инвестиции в петролната индустрия.

През април МВФ обяви, че икономиката на САЩ ще нарасне с 3,1% през тази година в сравнение с 2,4% през 2014 година и 2,2% през 2013 година. Сега фондът очаква икономиката на САЩ да се разшири с 2,5% през тази и 3% през 2016 година.

Като цяло прогнозата за еврозоната за тази година остава без промяна - ръст от 1,5%. През 2016 година се очаква той да бъде 1,7%.

Данните за Русия показват спад от -3,4% (0,4% според данните от април) през 2015 година и 0,2% (1,3 според данните от април) през следващата година.

При Китай няма промяна спрямо април - 6,8% и 6,3% съответно за тази и следващата година.

Международният валутен фонд предупреждава, че нестабилните финансови пазари могат да попречат на икономическия растеж по света. А също така негативно влияние може да окаже и нарастващото геополитическо напрежение в Украйна, Близкия изток и части от Африка.