Европейкият съюз се бори със замърсяването с пластмасови отпадъци, като в тази връзка Европейският съвет днес прие директива, която въвежда нови ограничения за някои продукти от пластмаса за еднократна употреба.

Директивата определя по-строги правила за онези продукти и опаковки, които се оказват сред десетте най-често замърсяващи европейските плажове артикули.

Замърсяването на моретата с пластмаса ни излиза прескъпо

Замърсяването на моретата с пластмаса ни излиза прескъпо

Изчисленията са за 2,5 млрд. долара годишно

Новите правила забраняват употребата на някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които съществуват алтернативи. Наред с това се въвеждат конкретни мерки, за да се намали използването на най-често изхвърляните пластмасови продукти.

Съгласно новите правила до 2021 г. ще бъдат забранени пластмасовите чинии, прибори, сламки, дръжките на балони и клечките за уши.

Страните членки се споразумяха да постигнат до 2029 г. целта от 90% за разделно събиране на пластмасови бутилки, както и целта за рециклирано съдържание на пластмасовите бутилки от най-малко 25% до 2025 г. и 30% до 2030 г.

Държавите се договориха да орежат пластмасите за еднократна употреба до 2030 г.

Държавите се договориха да орежат пластмасите за еднократна употреба до 2030 г.

Но страните не успяха да договорят по-радикални действия