Френско-германски експерти разкриха предложение за мащабни структурни реформи в Европейския съюз, тъй като натискът за приемането на нови страни-членки до края на десетилетието нараства.

Докладът, поръчан от двете най-големи държави в ЕС, има за цел да преработи правилата и да се подготви за управление в съюз от 30 или повече страни.

Авторите си представят модел на ЕС в четири концентрични кръга.

"1. Вътрешният кръг; 2. ЕС; 3. Асоциирани членове; 4. Европейската политическа общност (свободна асоциация на европейски лидери, които се срещат два пъти годишно, за да разговарят)", пишат те.

Министрите от ЕС обсъждат документа в сряда, подготвяйки почвата за предстоящата среща на върха на националните лидери през октомври, където се очаква разширяването да бъде на първо място в дневния ред.

"Ясно е, че разширяването на ЕС и реформата на ЕС вървят ръка за ръка. И трябва да започнем с това сега", каза германският министър за Европа Анна Люрман пред репортери в Брюксел в сряда сутринта.

Докладът на група от 12 експерти предлага радикални реформи за рационализиране на структурата на ЕС, включително намаляване на броя на комисарите и членовете на Европейския парламент и премахване на националното вето.

Проучването също така разглежда няколко варианта за това как да управляваме по-голям ЕС, включително по-голям бюджет; по-стриктно обвързване на плащанията от ЕС с условията на върховенството на закона; и преминаване към гласуване с мнозинство вместо с единодушие в Европейския съвет.

В ход, който може да се окаже спорен за Франция и Германия, експертите предлагат също така да се преразпредели по-голяма тежест при гласуване в Съвета на по-малките страни от ЕС, за да се балансира загубата на национално вето.

В момента осем държави са кандидати за присъединяване към ЕС, включително Украйна, Молдова и шест балкански държави. Председателят на Европейския парламент през юни подкрепи сериозни преговори за присъединяване на Украйна към ЕС, които да започнат до декември тази година.

Люрман изрази предпочитание да се избегнат промени в договорите на ЕС, процес, който може да отнеме години и е непопулярен сред много лидери на ЕС.

"Бих искал да използвам тази гъвкавост... (клаузата за преминаване) ни позволява да правим промени в някои области без промени в договора, като например решения с квалифицирано мнозинство."

Академикът Оливие Коста, директор по политически изследвания в Колежа на Европа и един от двамата съдокладчици по доклада, каза пред POLITICO, че "последните 30 години история показват, че скептично настроените относно перспективите за големи реформи в ЕС винаги се оказват грешни."