Близо 25 000 гимназисти се очаква да положат втора задължителна матура по профилиращ предмет, а около 21 000 - на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация днес.

Това обявиха от образователното министерство.

Най-много зрелостници - близо 13 000, са избрали да проверят знанията си по английски език.

Значителен интерес има към география и икономика и биология и здравно образование. Тази година 1383 ученици са избрали математиката. По над 1000 души има на изпитите по философия и по предприемачество.

С изпитите ще са ангажирани 7 763 квестори.

Близо половината от пожелалите да се явят на изпит по професия ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема по теория на професията или ще решават тест по теория на професията.

Началото на матурата и на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация е в 8:30 часа.

Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.

Миналата седмица се проведе матурата по Български език и литература, като освен грешка при една от задачите на някои места отново се констатира теч на въпроси, заради което МОН сезира дори и ДАНС. 

ДАНС и МОН нищят защо има изтичане на отговори на матурата

ДАНС и МОН нищят защо има изтичане на отговори на матурата

МОН отрича течът да е от ведомството

Тази сутрин на матурата бе изтеглен вариант 1.