Руският президент Владимир Путин е предложил на САЩ да разменят гаранции за ненамеса във вътрешните работи една на друга, включително в изборните процеси, съобщават руските медии.

Също така руският държавен глава е призовал САЩ да започнат експертен диалог по въпросите на международната информационна сигурност и да не правят тази сфера заложник на политически разногласия.

"Призоваваме САЩ да дадат ход на руско-американски професионален експертен диалог по въпросите на международната информационна сигурност, без да я превръщаме в заложник на нашите политически разногласия", настоява Путин в изявление относно руско-американското сътрудничество в областта на международната информационна сигурност.

Путин определи риска от мащабна конфронтация в цифровата сфера едно от основните стратегически предизвикателства на нашето време. "Специалната отговорност за нейното предотвратяване е на ключовите играчи в областта на международната информационна сигурност", подчертава руският президент.

Путин предлага да се възстанови пълномащабният двустранен редовен междуведомствен диалог на високо равнище по ключови въпроси за осигуряване на международна киберсигурност.

Той също така призова "да се поддържа непрекъснатата и ефективна работа на каналите за комуникация между компетентните ведомства" на двете страни за намаляване на ядрения риск, екипи за бързо реагиране при компютърни инциденти и длъжностни лица на високо равнище, отговарящи за международните въпроси в областта на киберсигурността, в рамките на структурите, свързани с осигуряването на националната, включително информационната сигурност.

"Съвместно да разработим и сключим двустранно междуправителствено споразумение за предотвратяване на инциденти в информационното пространство по аналогия с действащото Съветско-американско споразумение за предотвратяване на инциденти в открито море и във въздуха над него от 25 май 1972 г.", посочи руският държавен глава третото предложение.

Той също така призова САЩ да обменят гаранции с Русия за ненамеса във вътрешните работи помежду си във взаимно приемлива форма, включително изборни процеси, включително с използване на информационни технологии и високотехнологични методи.

"Тези мерки са насочени към повишаване нивото на доверие между нашите държави, осигуряване на сигурността и просперитета на нашите народи", уверява Путин и допълва: "Те ще станат важен принос за изграждането на глобален свят в информационното пространство."

Обръщайки се към всички държави, включително САЩ, Путин предложи да се постигне глобално споразумение относно политически ангажимент на държавите за ненанасяне на първи удар с използването на информационни технологии едни против други.