50% от европейците смятат, че религиозната дискриминация е широко разпространена. Това става ясно от ново проучване на Евробарометър относно дискриминацията, съобщава Европейската комисия.

Статистическите данни от проучването показват, че 50% от европейците считат дискриминацията въз основа на религиозна принадлежност или убеждения за широко разпространена (спрямо 39% през 2012 г.).

33% пък считат, че изразяването на религиозни убеждения може да ги постави в неблагоприятно положение при кандидатстване за работа (спрямо 23 % през 2012 г.);

Най-ниските равнища на социално приемане сред религиозните групи засягат мюсюлманите, като само 61% от запитаните лица заявяват, че биха се чувствали съвсем добре, ако имат колега мюсюлманин, а само 43% нямат нищо против техните пълнолетни деца да имат връзка с мюсюлманин.

Проучването на Агенцията на ЕС за основните права, публикувано вчера, посветено на дискриминацията и продиктуваните от омраза престъпления срещу евреи, показва нарастване на антисемитизма в Европа. 73% от анкетираните считат, че през последните пет години антисемитизмът в интернет се е увеличил.

На 1 и 2 октомври в Брюксел Европейската комисия ще е домакин на първия годишен колоквиум, посветен на основните права.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс и комисар Вера Йоурова ще водят дискусиите относно начините за борба с антисемитизма и омразата срещу мюсюлманите в Европа и за насърчаването на толерантността и взаимното уважение в нашите общества.