Постоянната комисия на антинеоколониалисткото движение "За свобода на народите!" ще бъде създадена през юни тази година във Владивосток. Това заяви в четвъртък заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация, председателят на "Единна Русия" Дмитрий Медведев

Медведев пишще това в статията "Времето на метрополията изтече", публикувана в "Российская газета" и цитирана от "Интефакс".

"В средата на юни във Владивосток ще се проведат редица важни международни събития под егидата на Единна Русия, някои от които ще съвпаднат с руското председателство на БРИКС тази година. Всички те ще продължат традицията на социално- политическо сътрудничество, насочено към изграждането на полицентричен и справедлив световен ред чрез истинска демократизация на съществуващите механизми на глобално управление", каза Медведев в статията си "Времето на метрополиите изтече", публикувана в "Российская газета".

Той пише, че "подобна съвместна работа днес става особено актуална, освен това жизнено необходима, нейната логика е продиктувана от самия ход на човешкото развитие".

Медведев зове Русия да вкара Запада в "постоянен кошмар"

Медведев зове Русия да вкара Запада в "постоянен кошмар"

Иска Москва да нанесе максимални щети на неприятелските страни, наложили ѝ санкции

"Все повече страни на планетата изразяват желанието си да живеят в световна общност, освободена от наследството на колониалната система и основана на принципите на приобщаващ мултилатерализъм, суверенно равенство, мирно съжителство и взаимно уважение между страни с различни политически и социални системи", смята зам.-председателят на Съвета за сигурност.

"През юни във Владивосток ще направим още една стъпка към нов справедлив свят - ще проведем учредително заседание на Постоянния комитет на антинеоколониалисткото движение "За свобода на нациите!" и ще обсъдим практически начини за реализиране на съвместни инициативи за да дадем на нашия свят справедливо бъдеще", се казва в статията.

Медведев припомня необходимостта от разрешаване на "един отдавнашен, но много неотложен въпрос - завършването на процеса на деколонизация, започнал през 20 век". "Нека ви напомня, че според списъка на съответния специален комитет на ООН, 10 "несамоуправляващи се територии" продължават да се държат от Великобритания, 3 от САЩ, 2 от Франция и 1 от Нова Зеландия. Необходимо да се обединят усилията на страните от Глобалния Юг, за да могат изкуствено запазените "фрагменти" от бившето величие на западните империи, останали след разпадането на колониалната система през 60-те и 70-те години на ХХ век, да постигнат истинска независимост", пише председател на Обединена Русия.

Путин иска чрез БРИКС да диктува цените на пшеницата в света

Путин иска чрез БРИКС да диктува цените на пшеницата в света

В момента няма механизми за идеята на Кремъл

Също толкова важно е, смята Медведев, "при решаването на стоящите пред него широкомащабни задачи Движението "За свобода на народите!" не се затваря в себе си, а е готово да комбинира усилията си в различни формати с глобални и регионални. структури, включително БРИКС и ШОС, например чрез прилагане на антинеоколониални инициативи, свързани с гарантиране на финансовата сигурност на развиващите се страни, пълноценна реформа на Международния валутен фонд и Световната банка. "Това е в съответствие с идеите за финансова независимост, насърчавани в рамките на БРИКС", пише заместник-председателят на руския Съвет за сигурност.

Освен това, според Медведев, "дейностите за изследване на престъпленията на колониализма, които нямат давност, трябва да излязат на преден план; необходимо е да се работи за създаване на единна публична база данни (регистър) на престъпленията от колониалния период, както и съвременните неоколониални практики в ООН и да разработят скала, която позволява оценка на щетите от военни престъпления, извършени на тяхна територия.

"Ние изхождаме от факта, че изплащането на обезщетения на жертвите на неоколониални практики трябва да се извършва въз основа на ясни, правно проверени и обосновани доказателства; в допълнение към политическите и дипломатическите доказателства е необходима ясна правна оценка на техните дейности също е необходима", пише Медведев.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, позовавайки се на конкретни документи, пише, че "тъй като търговците на роби са отвели повече от 12 милиона души от африканска територия, репарациите за трансатлантическата търговия с роби могат да възлязат на не по-малко от 100 трилиона щатски долара".

Медведев си играе на картограф, покрива цяла Украйна със знамето на Русия

Медведев си играе на картограф, покрива цяла Украйна със знамето на Русия

Дмитрий Медведев поздрави своите съгжрадани за Деня на Русия с анимирана картичка

"Златният милиард" ще трябва да остърже дъното на бурето, за да плати за греховете от миналото", казва зам.-председателят на СБ