В момента в центровете за настаняване има около 3770 бежанци, от които 835 са деца. Задържането на броя на бежанците в центровете в последната година се дължи не на намаляване на потока към България, а на това, че някои от настанените напускат или самоволно, или след като са получили статут.

Едва 29 от всичките 835 деца от центровете са записани в училище.

Тези данни обяви временно изпълняващият функцията на председател на Държавната агенция за бежанците Васил Върбанов пред БНР.
Припомняме, вчера шефът на агенцията Чирпанлиев бе освободен от длъжност и поста бе поет от заместника му Върбанов.

Председателят на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев беше освободен от поста си вчера.
Още...

Малкият брой на посещаващите училище деца, според Върбанов, се дължи основно на желанието на родителите, които желаят да получат статут на бежанци и право да пътуват в чужбина за 3 месеца. Проблеми има и в нормативната ни база, обаче допълни Върбанов.

Изолиран и изкуствено създаден е бил случаят в село Калище, където децата на чужденците не бяха допуснати в училище, смята временният шеф на Агенцията за бежанците.

През декември 2013-а година потърсилите убежище са били 650, а през този месец броят им е 1285, така че потокът не е намалял, допълни Върбанов. Получаването на статут отнема различно време, като периодите обхващат от около месец до около 6 месеца, в зависимост и от страната, от която идват бежанците.

Условията в центровете за настаняване са много добри - осигурено е отопление на сградите, има перални помещения, нови кухни, които са оборудвани. Във всички центрове е осигурено храненето на бежанците. В моменти има още свободни места.

Според Васил Върбанов основна негова задача е Държавната агенция за бежанците да продължи своята работа. Оценката му е, че ситуацията в момента е по-добра от миналогодишната, тъй като Агенцията e разрешила много проблеми, свързани с условията на настаняване и хранене на бежанците.

Повишен е  и капацитетът за даване на статут на бежанците, но точно в тази посока не само има, а и трябва още да се желае. Много работа има и в посока на началния етап на интеграция на бежанците.

В самата Агенция според Върбанов е необходимо вътрешно преструктуриране, за да се насочат усилията към ускоряване на процедурите. Основно обаче ще бъдат пренасочвани хора от едно нейно звено в друго, сподели той.

За тази година ние се справихме добре с усвояването на средствата по Европейския бежански фонд и по-специално по спешните мерки. Срокът за усвояването им беше до края на април и ние ги усвоихме на 98,5%, коментира Върбанов.

На всеки две седмици представители на Агенцията правят срещи с неправителствени организации, които работят с бежнаците. Те се отзовават на всички наши молби за помощ.

Бежанците имат нужда от дарения - най-вече от топли дрехи за зимата. Могат да се даряват и продукти, но не директно на бежанците, а чрез Агенцията, за да може да се контролира това, което се дава.