54% от представителите на бизнеса очакват да имат затруднения при погасяването на банковите си задължения след изтичането на банковия мораториум.

Бизнесът очаква по-бързи и адекватни мерки за подкрепа в условията на криза. Това показва онлайн анкета на БСК, проведена в периода 13-15 април 2021 г. Най-голям процент от участниците (28,6%) е от сектор "Хотелиерство, ресторантьорство и турагентство".

Проучването показва, че 79% от анкетираните отчитат влошени икономически показатели на предприятието си. Половината от участниците в проучването (50,6%) прогнозират, че ще успеят да възстановят икономическото си състояние до края на 2022 г., а 18,3% - до края на тази година. 26,1% виждат по-далечен хоризонт (след 2022 г.), в който да се възстановят от кризата, а 0,4% декларират, че са прекратили дейност, респективно - никога няма да се възстановят.

Снимка 527331

Източник: БСК

74% от анкетираните разчитат на мерки за подкрепа на заетостта, а 68% се нуждаят от ликвидна подкрепа, включително за 12 месеца (47,3%), за 6 месеца (14,9%), за 3 месеца (2,9%) или за по-дълъг от една година период (1,7%).

В анкетата има възможност участниците да споделят своите предложения за подобряване на държавната подкрепа към фирмите. Част от предложенията са в посока ускоряване на процеса и намаляване на бюрокрацията по предоставяне на подкрепата, отлагане/опрощаване на местни данъци и такси, запазване на по-ниската ставка по ДДС за ресторантьорския бранш.

Снимка 527332

Източник: БСК

Мнозина очакват удължаване срока на действие на съществуващите мерки и правят конкретни предложения за промяна на дизайна им, така че по-широк кръг фирми да могат да се възползват от тях. Сред предложенията са също анализ на прилаганите до момента противоепидемични мерки и антиикризисни обезщетения на фирмите, по-малко държавна намеса в бизнеса и равнопоставено третиране на отделните сектори при прилагането на ограничения.