600 км спираловидна мрежа с режещ връх тип „Бруно" с 23 метални портала, 30 км оградна мрежа и метални конструктивни пана, 12 000 метални кола, както и близо 4 000 куб. м бетон ще са необходими за изграждането на оградата по границата с Турция, съобщиха от военното министерство в понеделник.

Днес се проведе оперативно заседание във връзка с втория етап от операцията на Сухопътните войски „Съвместни усилия", свързан със същинското изграждане на съоръжението. Първата фаза, включваща маркетингови проучвания, преговори с фирми-доставчици на материали и сключване на договори за доставка, вече е приключила.

Днес бяха подписани първите договори за доставка, одобрени на 14 февруари, а първите доставки на материали се очакват до края на тази работна седмица.

И към момента продължава предварителната подготовка по трасирането на 30 км пътища и изграждането на фундаменти. Дейностите са започнали от най-трудния и силно пресечен участък по границата като паралелно се увеличават личният състав и единиците техника, които работят на място.

От МО обещаха, че на интернет страницата им всяка седмица ще бъдат качвани сведения за хода на операцията по изграждането на оградата.