Депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приеха на второ четене промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия.

Заседанието на комисията протече без напрежение и без скандали, като нито една от партията не възрази спрямо промените, които се предвиждат в законопроекта. За промените в Закона гласуваха 13 депутати, шестима бяха против.

Целта на предлаганите промени е да се конкретизира, че правомощието за разкриване на принадлежността на проверяваните лица по чл. 26, ал. 1 не е еднократен акт, с оглед значителния брой хора и институции, които комисията проверява, така също и периодичното разширяване от законодателя на кръга на проверяваните лица.

С предлаганите допълнения в Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се препотвърждава държавната политика за разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби, което начало беше поставено през 2006 г. с приемането му от 40-то Народно събрание.

Целта е да се направи публична цялата налична информация, за това в коя сфера на обществения живот са били ангажирани проверените лица и да се гарантира публичност, прозрачност и проследимост на информацията, в отговор на обществения интерес по темата.

Предлаганата промяна няма да доведе до допълнителна административна, финансова или друга тежест нито за държавата, нито за гражданскоправните субекти.

Не се предвижда създаването на нови административни структури и на допълнителна административна тежест за участниците в процеса, както и въвеждането на нови регулаторни режими и такси.