Смениха представителите на държавата в Надзорния съвет на Здравната каса. Това става с решение на министрите от служебното правителство на Гълъб Донев, съобщиха след заседанието на МС.

За представители на държавата са определени Александър Златанов, Людмила Петкова, Мария Беломорова и Борис Михайлов. Те застъпват на мястото съответно на Васил Пандов, Виолета Лорер, Естел Василева -Тодорова и Румен Спецов.

За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен зам.-министър Александър Златанов.

Александър Златанов е лекар по образование. Понастоящем е заместник-министър на здравеопазването. Този пост е заемал и в периода май - декември 2021 г. В периода май 2021 г. - януари 2022 г. е бил председател на Надзорния съвет на НЗОК. Има дългогодишен стаж в системата на здравеопазването, в т.ч. като директор на Регионална здравна инспекция - София област и Регионална здравна инспекция Перник, и заместник-директор на Център за спешна медицинска помощ София-област. 

Увеличават с близо 10% заплатите в НЗОК

Увеличават с близо 10% заплатите в НЗОК

Зъбната протеза няма да е безплатна

Людмила Петкова понастоящем е заместник-министър на финансите. Поста заместник-министър на финансите Петкова е заемала и в периода юни 2013 г. -август 2014 г. и септември - декември 2021 г. Притежава голям опит в областта на бюджетната дейност - заемала е редица длъжности, в т.ч. ръководни, в Министерство на финансите и Националната агенция за приходите. В периода юни 2013 г. - август 2014 г. е била председател на Надзорния съвет на НЗОК, а в периода октомври 2021 г. - януари 2022 г. - негов член.

Мария Беломорова е дългогодишен служител в системата на здравеопазването. Понастоящем е директор на Дирекция "Бюджет и финанси" в Министерството на здравеопазването. Ръководила е финансови звена и в НЗОК и Военномедицинска академия. От 2018 г. до май 2021 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, а от май 2021 г. до януари 2022 г. - член на Надзорния съвет на НЗОК. 

Високо напрежение в зала при дебата за бюджета на НЗОК

Високо напрежение в зала при дебата за бюджета на НЗОК

Проф. Костадин Ангелов се заяде с колегата си от БСП проф. Георги Михайлов

Борис Михайлов е настоящият изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Той е магистър по икономика и право. В периода юни 2021 г. - март 2022 г. е изпълнителен директор на Държавен фонд ,,Земеделие". Заемал е различни длъжности в Министерство на финансите и в данъчната администрация. Притежава опит като адвокат по данъчно и наказателно право.