Екип от висококвалифицирани американски експерти в областта на инженеринга, финансите и правото, ръководен от водеща международна инженерингова компания, ще направи анализ на възможностите за оздравяване, модернизация и рекапитилизация на "Топлофикация - София". Днес Столичният общински съвет прие одобреното от Агенция за търговия и развитие на САЩ безвъзмездно финансиране.

В рамките на проекта се предвижда да се проучат всички възможности за модернизация на топлопреносната мрежа. Проектът ще стартира с анализ и актуализация на изложените в доклада на Столичния общински съвет (от юли 2019 г.) препоръки за модернизация и за намаляване на емисиите. Ще бъдат изготвени конкретни предложения за етапите на реализация и предложения за финансиране, които да гарантират финансовата стабилност на дружеството.

Проучването ще бъде проведено в следващите месеци, като експертите от САЩ ще посетят съоръженията на "Топлофикация София". Те ще проучат техническото и финансовото състояние на дружеството, правната рамка и структурата на управление. Крайната цел е изработване на цялостен план с конкретни мерки за техническа модернизация и успоредно с това - за понижаване на емисиите на азотни оксиди, съгласно Директива 2012/27 на ЕС. Всички предвидени дейности ще поставят основата на модернизацията на столичното централно топлоснабдяване.

Изпълнението предвижда използването на най-добрите международни практики като еталон за текущата експлоатация и модернизация на топлоцентрали.

Очаква се работата по създаването на плана да стартира незабавно и да приключи до края на 2021 г.

По време на обсъждането на договора в СОС Калоян Паргов предупреди, че по никакъв начин работата не трябва да води до приватизация или концесия.

Столичният инспекторат хвана в нарушение ЧЕЗ и "Топлофикация" - София

Столичният инспекторат хвана в нарушение ЧЕЗ и "Топлофикация" - София

Съставени са 3 акта

Трябва да има комитет за наблюдение, който да е в тесен контакт с консултанта, за да може да следим неговата работа и за всяко негово действие, категоричен е лидерът на БСП - София

"Преди две години се постигна политически консенсус. Направихме работна група и тя излезе в средата на 2019 г. с доклад и насоки. За мен няма значение дали помощта е шведска, съветска или американска, важното е тя да води до резултат", обясни той.

60% по-добър финансов резултат предвижда бизнес плана на "Топлофикация София"

60% по-добър финансов резултат предвижда бизнес плана на "Топлофикация София"

Планът бе приет в СОС

"Основната ни задача е столичната "Топлофикация" в бъдеще да попадне в ръцете на реномирана компания, по възможност извън нашата българска местна флора и фауна", каза социалистът.

Групата на БСП в СОС подкрепи доклада, но иска да има комитет за наблюдение, които да е в тесен контакт с консултанта, за да може да следят неговата работа и да следят за всяко негово действие, тъй като "Топлофикация София" е стратегически обект с национално значение.

КЕВР не открила нарушения в ноемврийските сметки на "Топлофикация София"
Обновена

КЕВР не открила нарушения в ноемврийските сметки на "Топлофикация София"

Високите сметки се дължали на завишена консумация на топлинна енергия