Липсата на реална отговорност и на прозрачност е системен дефект на модела на управление в България. Това е един от изводите на анализ, подготвен от Стратегическия съвет към президента Румен Радев, съобщиха от Администрацията на президентската институция.

Проблемите в съдебната власт са сред основните причини за кризата на държавността в България, констатира Втората част от проекта за Национален стратегически документ. Като системни дефекти на модела на управление у нас се посочват отношенията между държавата и обществото, които могат да се решат само с дълбока реформа, която да овласти гражданите и да наложи механизми за прозрачност и за реална управленска отговорност.

Анализът на Стратегическия съвет към държавния глава е изготвен на базата на общественото обсъждане при подготовката на Национален стратегически документ на България, представено на 6 август 2020 година от президента Румен Радев. Изводите са фокусирани върху причините за незадоволителните резултати в общественото развитие у нас.

Според анализа, въпреки че по Конституция властта произтича от народа, българските граждани на практика нямат ефективни инструменти за участие, контрол и въздействие върху управлението.

"Границата на разумната независимост и управленска автономност е премината по посока на властова недосегаемост, а това означава, че в нарушение на основните принципи на демокрацията народът не е върховен суверен", обобщават от Стратегическия съвет.

Тяхното искане е на върха на държавата да се създаде нов синтез от морал и компетентност. В изготвените досега Национални програми за развитие дори и добре написаните политики остават неосъществени.

Като дефекти при функционирането на институциите и органите на публичната власт, които трябва да се променят, от Стратегическия съвет посочват взимането на управленски решения, които не се обосновават предварително с публично оповестени аргументи. Те дават пример с влошаващият се с години законодателен процес. Липсва отчетност на администрацията за изразходваните средства и постигнатите резултати, пише още в проекта на Стратегическия съвет.

Необходим е по-ефективен контрол и санкции за корупция и злоупотреба с власт, както и въвеждане на нови стандарти и ефективни механизми за политическа, административна, материална и морална отговорност в духа на съвременните европейски практики.