"Настъпил е моментът, в който трябва да поставим на масата въпроса за инженеринга и съвместно да намерим работеща формула за неговото ефективно прилагане. Консултативният съвет ще работи активно за спешно постигане на консенсус по темата с оглед предстоящото изпълнение на проекти в новия програмен период на ЕС". Това е мнението на архитект Владимир Милков, председател на Камарата на архитектите в България (КАБ).

На 05 август 2022, гр. София членовете на Консултативния съвет на браншовите организации в архитектурно-строителния отрасъл започнаха поредица от работни срещи за разработване на правила и норми, които да регламентират прилагането на процедурите по инженеринг (проектиране и строителство) при обществените поръчки. Решението за регламентиране бе взето на заседание на КС от 3 август. 

Освободената шефка на "Автомагистрали" създала схемата с ин хаус поръчки, обясни Гроздан Караджов

Освободената шефка на "Автомагистрали" създала схемата с ин хаус поръчки, обясни Гроздан Караджов

Две години е само подготовката за строеж на нов мост над Дунава

Пълната забрана на инженеринга, както и прилагането на тази процедура по досегашните правила, са неприемливи варианти, категорични са от КС. Необходимо е да бъдат ограничени негативните страни на инженеринга, като се оптимизират правилата по провеждането на процедурите и се регламентират случаите, при които е задължително да се организират архитектурни конкурси.

Темата за инженеринга в обществените поръчки отдавна е обект на сериозни дискусии и разнопосочни мнения в архитектурно-строителния бранш. Според Камарата на архитектите в България е нужно ограничаване на инженеринга при обществените поръчки. 

Строителният бранш иска точни параметри за инженеринг

Строителният бранш иска точни параметри за инженеринг

Настоява за нов кодекс за инвестиционно планиране

В парламента имаше дебат, в края на юли 2022 г. група депутати внесоха предложения за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предложенията бяха в посока прецизиране на случаите, при които е допустимо възлагането на инженеринг.

Промените бяха отхвърлени на първо четене в последния работен ден на 47-то Народното събрание, въпреки че преди това бяха подкрепени от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и от Комисията по правни въпроси към НС.

Представители на КАБ също подкрепиха предложенията по време на обсъжданията в двете парламентарни комисии и изпратиха в НС официално становище. От Камарата отчитат като успех приемането на законопроекта на първо четене. За първи път в Парламента се заговори за нуждата от промени в ЗОП, коментира арх. Милков. 

МРРБ бори корупцията - без инженеринг, олекотява процедури

МРРБ бори корупцията - без инженеринг, олекотява процедури

Комитова с амбиция да намали бюрокрацията в строителството

Консултативният съвет на архитектите е създаден през есента на 2020 г. с цел обединяването на браншовите организации по ключовите теми и проблеми, касаещи развитието на архитектурно-строителния сектор. В съвета участват Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).