България - Турция За втори път през тази година авторитетното турско списание за отбрана и стратегия “М5” отделя на страниците си място за България. В най-новото лятно издание на списанието (№ 110) е поместена статията “България е твърдо решена за НАТО”. В нея се отбелязва, че България е важен съюзник на Турция на Балканите и че у нас трайно нараства обществената подкрепа в полза на членството в Алианса. Поместват се резултати от социологически проучвания, сочещи нагласите за защита на родината при опасност за националната сигурност, общественоприетия начин на живот и индивидуалните права и свободи. По отношение на членството в НАТО се отбелязва, че в периода 1989-2002 година нагласата на българския народ е преминала през три етапа. Първи, 1989-92 г., когато НАТО все още е разглеждана като противник на Варшавския договор, вторият е 1993-99 г., когато това схващане бива преодоляно и процентът на желаещите да видят страната като член на НАТО постепенно достига 50 на сто, а третият обхваща 2000-2001 година, когато българският народ започва да вижда НАТО като неизбежен чадър на сигурността и като гаранция за националната сигурност. Днес 96 процента от българските граждани вярват, че НАТО има добри намерения към България, посочва изданието. В статията се сравняват процентите на обществена подкрепа за членство в ЕС и се прави изводът, че в момента в България е налице паралелна висока подкрепа за присъединяване към двете организации. Преди два броя списание “М5” отдели място на България и в статия, посветена на ХХІІ конференция за сигурност и сътрудничество в Анталия, организирана от турската атлантическа асоциация. В материала, илюстриран със снимка на министъра на външните работи Соломон Паси и председателя на турската атлантическа асоциация Юмит Халюк Байолкен, се подчертава, че с приемането на Румъния и България в НАТО за първи път в историята ще се обединят централното и югоизточното крило на Пакта.