България и Румъния започнаха реални действия за строителството на трети мост над река Дунав, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Това се случва почти двадесет години след обявяването на проекта.

Двете страни подадоха съвместен проект пред Европейската комисия за предпроектно проучване на втори мост Русе-Гюргево. С това на практика стартира процесът по изграждане на втори комбиниран пътен и жп мост над Дунав при Русе.

Транспортният министър Георги Гвоздейков подписа писмо за съвместен ангажимент с румънския си колега, с което двете страни потвърждават позицията, че проектът е приоритетен и двете правителства ще работят за неговото изпълнение.

Координатори на дейностите ще бъдат Министерството на транспорта и съобщенията на България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния.

Искаме с евросредства да изградим трети мост на Дунав

Искаме с евросредства да изградим трети мост на Дунав

България трябва да побърза с подготовката на проекта

Нашето ведомство, заедно с асоциираните си партньори НКЖИ и АПИ, ще осъществява проучването за свързващата инфраструктура в страната.

Финансовото участие на българската страна по проекта е в размер на 1,4 млн. евро (2,73 млн. лева), като се очаква до 50% от тях да бъдат безвъзмездна помощ по Механизма за свързване на Европа. Ще бъде направен анализ на различните трасета и точките, от които ще започва мостът съответно в Русе и Гюргево, а също ще бъде подпомогнат изборът на техническо решение.

В началото на следващата година се очаква да стане ясно дали проектът е одобрен за финансиране.

Предвижда се до средата на 2024 г. да бъде подписан договор с ЕК, а изпълнението да приключи до края на 2026 г., когато двете страни ще вземат решение за локацията и начина на финансиране на инфраструктурното съоръжение.

Ще се анализира и възможността за използване на механизмите на публично-частното партньорство за изграждане на съоръжението. Според МТС това би довело до значително съкращаване на сроковете за цялостна реализация на моста и би привлякло допълнително финансиране от други източници.

Николай Събев: До 2026 г. ще построим 5 моста над Дунав

Николай Събев: До 2026 г. ще построим 5 моста над Дунав

В момента се проучва, къде е най-добре да бъдат изградени те