През 2020 година в България ще има "умни" градове с изградени мобилни мрежи от пето поколение. Това заяви министърът на транспорта Росен Желязков по време на дискусия "5G: интелигентна трансформация и растеж".

Във форума участваха представители на ръководството на Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, телеком оператори и експерти.

Скоростта за разгръщането на 5G в България е част от европейския контекст, подчерта министър Желязков. По думите му държавата в лицето на правителството и на регулатора биха могли да стимулират развитието и разгръщането на мрежите.

"Ясно е, че целенасочените инвестиции не могат да бъдат други освен пазарно-ориентирани и за да може да се стимулира потреблението, ще трябва да се мисли за мерки като намаляването на първоначалните и годишните такси, които се събират за използването на спектъра", заяви Желязков. Той добави, че в най-скоро време Министерският съвет ще направи промяна в тарифата на тези такси.

В момента режимът на изграждане на мобилна станция е приравнен към изискванията за водно-електрическа централа, посочи министърът.

По думите му ще се намали административната тежест и ще се засили здравния контрол.

Министър Желязков бе категоричен, че киберсигурността е един от най-важните аспекти на новата технология. "Не само защото трябва да се пази интегритета, достъпността, устойчивостта и конфиденциалността на мрежата, но трябва да се пазят потребителите и базите данни. Тази критична инфраструктура е свързана с множество услуги, които са есенциални за обществото - електроснабдяване, енергетика, здравеопазване и други", обясни той.

По информация на "24 часа" по време на дискусията ректорът на УНСС Стати Статев заявил, че 5G ще окаже влияние върху цялата икономика, но на-бързо това ще се усети във финансовата индустрия и банките.

В световен мащаб изследвания показвали, че само от наличието на бърз интернет БВП нараства с 0,25%.

За България преодоляването на дигиталното изоставане в сравнение с развитите държави щяло да доведе до увеличаване на БВП с 8 млрд. евро до 2025 г. С развитието на интернет на нещата чрез 5G. икономиката можела да добави още близо 15 млрд. долара годишно.

Още 12 млрд. долара може да дойдат от изкуствения интелект, а други 2 млрд. от нарастването на електронната търговия.