Нов „проблем" се изпречи пред логото на България. Не стига, че визията му категорично бе оплюта от специалисти и художници - дори и културният министър изрази неодобрението си, сега лъсва и странна прилика с логото на Киргизстан.

Еднаквостта е почти повсеместна - в цветове, детайли, композиция и т.н. Освен това и посланието на българското лого - "Открий и сподели" прилича на киргизстанското - „So much to discover" (толкова много за откриване).

Новото лого на България е представено в средата на януари 2013 г., докато новото лого на Киргизстан е представено на 2 септември 2012 година.

Припомняме, логото на страната ни, с което ще привличаме туристи и ще се рекламираме по смета официално бе представено преди време и веднага предизвика вълна от недоумение и недоволство.

СБХ го определи като „некомпетентно и посредствено", а министър Рашидов - „шарения като бонбонче от панаир".

Междувременнно от фирмата, изготвила проекта за логото - „Публисис Кънсалтънтс" изпратиха свое становище до медиите, в което опровергават информацията, че логото ни да е взаимствано от това на Република Киргизстан.

Логото на България е оригинална разработка на екипа, създал бранд стратегията на България като туристическа дестинация. То е изградено на основата на слънчев символ, който се появява в центъра на всеки от 12-те визуални знака, които съществуват в обща система. Логата са създадени на основата на цвете, с център слънцето, и взаимстват формата на ритуален български хляб, съпътстващ всеки важен аспект от живота на българите, посочват в становището си създателите на логото.

Визуалната концепция е част от общата стратегия за представяне на България като туристическа дестинация. Като част от системата на националното лого са създадени лого на туристически район и на 10 продуктови под-бранда: планински и ски ваканции; балнео, СПА и уелнес; културен туризъм; делови пътувания и събития; еко и селски почивки; приключенски пътувания; спорт и голф; вино и гурме; градски почивки. Визуалната система на логото е динамична и създава основа за разказ за бранд България. Всяко от тези лога е създадено с цел да има самостоятелен живот, представяйки определен вид туризъм пред специфични целеви групи.

Стратегията за бранд България е следствие на проведени 9 проучвания в 11 пазара сред повече от 8 000 души, както и след анализ на 17 налични проучвания. Създадени са бранд стратегии за национален, продуктови и регионални брандове, както и различни визуални концепции. Проведени са 11 консултации със заинтересованите страни, а финалните визуални концепции са тествани на 12 пазара - България, Русия, Украйна, Сърбия, Гърция, Великобритания, Швеция, Германия, Турция, Румъния, Чехия, Китай.

По повод сравненията на логото на България с туристическо лого на Киргизстан (създадено по частна инициатива и по времето на създаване на бранд България), бихме искали да отбележим следните съществени различия между двете произведения:

- Логото на бранд България е замислено изначално като динамична система от елементи (лога), което го отличава от коментираната разработка за Киргизстан, която е статично изображение на природни дадености.
- Логото на бранд България е изработено с ясна структура, в която различни истории се разказват около един общ център (стилизирано слънце).
- Логото на бранд България не е вписано в кръг, а в определена форма с ясна матрица, напомняща формата на ритуален хляб и цвете.
- Стилизациите на двете изображения са коренно различни. Българското лого е с плавни и спокойни форми, докато в цитирания вариант присъстват елементи, очевидно присъщи на тяхната местна традиция.