Правителството одобри годишния отчет за дейността на Съвета по прилагане на съдебната реформа, съобщиха от Министерския съвет.

Припомняме, след оставката на правосъдния министър Цецка Цачева все още няма назначен нейн приемник.

Борисов прие оставката на Цецка Цачева
Обновена

Борисов прие оставката на Цецка Цачева

Натиск категорично не е имало от страна на премиера, твърди тя

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за 2018 г. бе разгледана на днешното заседание на кабинета "Борисов-3".

Сред основните взети решения от Съвета през изминалата година са: приемането на цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица; създаване на експертна работна група със задача да предложи изменения в Пътната карта към стратегията; проведена дискусия относно необходимостта от промяна в института на медиацията; обсъждане на проект на промени на Наказателния кодекс, с който се предлагат изменения и допълнения в разпоредбите на НК, регламентиращи институтите на обидата и клеветата.

Съветът координира държавната политика по отношение прилагането на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Тя е приета с Решение № 825 на Министерски съвет от 18 декември 2014 г. и е одобрена от Народното събрание на 21 януари 2015 г.

Членове на Съвета са представители на съдебната и изпълнителната власт, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, представители на академичната общност, както и неправителствени организации с опит в сферата на съдебната реформа.