Висшите училища и научните организации, местните и националните власти трябва да полагат допълнителни усилия за подобряване на научната комуникация и борбата с фалшивите новини и дезинформацията, базирана на псевдонауката. Това е един от акцентите в позицията, с която България ще участва в Неформалната среща на министрите на висшето образование, научните изследвания и иновациите на 24 и 25 януари 2022 г. в Париж, Франция.

Решението е част от обсъжданите теми на днешния Министерски съвет.

Друг важен акцент в позицията, одобрена от правителството, е насърчаването и сътрудничеството на висшите училища с научни организации из цяла Европа и внедряването на новите знания и иновации в образователните програми.

На неформалната среща ще бъде представена информация за създаването на Научноизследователски институт в областта на компютърните науки в България, определянето на българските висши училища с най-висок научен капацитет като "изследователски" и очакваната за тях подкрепа по изпълнение на стратегически научноизследователски и иновационни програми (Strategic R&I Agenda) чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

В рамките на срещата ще се обсъжда темата за укрепването на транснационалното сътрудничество между университетите за бъдещето на Европа.