В отворено писмо до министъра на икономиката и енергетиката лидерът на ГЕРБ и бъдещ премиер на страната Бойко Борисов призовава Петър Димитров да спре незабавно действия в своето министерство, които ще доведат до сделки, които накърняват интересите на държавата.

„В ръководството на ГЕРБ се получават тревожни сигнали за действия в държавните предприятия, които не отчитат финансово - икономическата криза, в която се намира националната икономика и интересите на държавата като цяло.

П. Димитров: Не знам какво иска да спре Борисов
                         Още...

"Ето защо считам за необходимо, в качеството Ви на орган, упражняващ правата и задълженията на държавата в тези предприятия, незабавно да наредите да бъде преустановено разпореждането с активите и имуществото им", посочва Бойко Борисов.

В писмото са изредени:

  • Забрана на продажбата и изкупуването на ДМА.
  • Забрана за сключване на нови лизингови кредитни договори.
  • Спиране процедурата по емитиране на облигационен заем за Българския Енергиен Холдинг, в размер на 100 000 000 (сто милион) EUR
  • Временно спиране на преговорите за участие в големи международни инвестиционни проекти - АЕЦ „Белене", „Южен поток", изграждане на ТЕЦ в гр. Скопие - Македония.
  • Временно преустановяване на преговорите за сключване на нов договор за доставка на руски природен газ за нашата страна.

Тези действия ще бъдат възобновени след задълбочено проучване и анализиране от страна на компетентните държавни органи, специалисти и експерти, които ще поемат ръководството на Националната икономика от следващото правителство, се казва още в обръщението към Петър Димитров.

"Ще Ви бъда благодарен, ако в срок от три дни ме уведомите за извършените от Ваша страна действия в тази насока", завършва Бойко Борисов.