Отдавна България трябваше да извърши реформа в съдебната система.

По този начин говорителят на Еврокомисията Йоханес Лайтенбергер обобщи доклада за напредъка на страната ни, приет днес от комисията.

Лайтенбергер потвърди официално спиране на двете ни агенции по ФАР, като подчерта, че комисията е готова да преразгледа това решение, когато България предприеме нужните стъпки.

Отнемането на акредитациите е за - Националното звено за финансиране и договаряне към МФ и на агенция ФАР към регионално министерство.
Това ще засегне финансиране на стойност 250 млн. евро, за което все още не са сключени договори.

И позитивно:
Нищо не е загубено.
Всички тези пари могат да бъдат усвоени
Още

В доклада по повод тези агенции се отбелязва - Мониторингът и одитите показват сериозни слабости в системите за управление и контрол и насочват вниманието към редица нередности, случаи, в които има подозрения за измами, и конфликти на интереси между управлението на програмата и изпълнителите.

От своя страна Марк Грей посочи, че временно се спират плащанията и по програма ИСПА, за които се разбра преди няколко месеца. Спряната сума е 144 млн. евро.
Специално за тази програма коментарът на ЕК е следният - "Много държави-членки срещнаха трудности с навременното изпълнение на инвестициите в трансевропейската мрежа и в инфраструктурата, свързана с околната среда, но темпото на България е изключително бавно".

В документа четем още, че към настоящия момент едва 18 % (156 млн. евро от наличното финансиране в размер на 879 млн. евро) сме усвоили за тези проекти.

От доклада на ЕК за предприсъединителните фондове става ясно още, че спрените пари по САПАРД са на обща сума 141 млн. евро.

По този начин става ясно, че общо спрените пари по тези фондове са 535 млн. евро

По думите на Лайтенбергер еврофондовете имат за цел конкретно подобряване на живота на българските граждани.
България обаче среща проблеми по някои програми, а това са парите на европейските данъкоплатци.
Комисията по думите му оценява предприетите стъпки, но трябва да защити финансовите средства на европейските граждани.

Из доклада
Ситуацията в България представлява разнородна картина. Реформата в съдебните и правоприлагащите структури е важна възможност за България: тя е необходима и дългоочаквана.
Тест за напредъка ще бъде постигането на значителни резултати в разследването, съдебното преследване и произнасянето на съда по дела за корупция на високо равнище и организирана престъпност.

За Румъния той посочи, че монитрингът на ЕК е останал със смесени чувства от тази страна.

Лайтенбергер подчерта, че комисията в докладите си не сравнява България и Румъния, а отразява случващото се там.
По думите на говорителя докладите за двете страни са обективни, балансирани, задълбочени.

На брифинга бе подчертано, че Комисията е готова да преразгледа решенията си за фондовете в момента, в който България вземе мерки за корекция.
Когато тези проблеми бъдат разрешени, комисита ще направи всичко възможно да помогне на България и Румъния, заявиха двамата говорители.

Освен това двамата говорители потвърдиха и фактите от доклада, станали известни през последните дни.

ЕК приветства създаването на ДАНС, но констатира, че все още няма резултат от нейните действия.

Сериозен проблем е борбата с корупцията и организираната престъпност в резултат на слаба съдебна система.
Наказателният кодекс е остарял, отговорностите на полицията не са добре уредени, има забавяне на делата.
Има много случаи, които са доказани, но не следват наказания.
Твърде малък е прогресът по замразяване на имущество, придобито по престъпен начин.
Трябва да се въведе по-добър контрол по имуществото, да се изнасят позициите на всички участващи в досъденбното производство.

В доклада се подчертава - Искме да видим наказания за съдии, които бавят разследване на съдебни дела. Разтревожени сме, че съдът не постановява правилни присъди.