Здравната комисия не прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г., съобщава БНТ.

"За"гласуваха четирима членове на комисията, петима бяха "против", а с "въздържал се" гласуваха деветима.

На 24 ноември Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на НЗОК за догодина.

Тристранката не хареса Бюджет 2024

Тристранката не хареса Бюджет 2024

Най-харесан беше бюджетът на Здравната каса

Предвидени са 8 163 353,1 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 7 958 809,6 хил. лв., от които 4 880 099,2 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски, а 3 078 710,4 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Общо разходите за 2024 г. са в размер на 8 163 353,1 хил. лв. Това е с 1 136 139,5 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за настоящата година.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 7 630 931,4 хил. лв., което е увеличение с 1 077 255,0 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г., или 16,4 % ръст.

Предвижда се догодина Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК в общ годишен размер на 173 766, 9 хил. лв., за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Омбудсманът със забележки по бюджета за хората от уязвимите групи

Омбудсманът със забележки по бюджета за хората от уязвимите групи

Диана Ковачева откроява няколко сериозни проблема