България подкрепя диалога и сътрудничеството между Европейския съюз и Афганистан. Страната ни приветства приключването на преговорите по споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие. То ще послужи като основа за укрепване на отношенията и подобряване на взаимодействието в широк кръг сфери, включително в области от пряк интерес за нашата страна, съобщават от Министерския съвет.

На днешното си заседание кабинетът в оставка е одобрил проекта на споразумението. Целта на решението е да се открие процедурата по подписване на документа.

От "Дондуков 1" поясняват, че със споразумението за първи път ще бъдат установени пълноценни договорни отношения между ЕС и Афганистан. Ще се установи съгласувана, правно обвързваща и цялостна рамка на двустранните отношения.

Споразумението ще допринесе за засилване на политическия диалог и укрепване на взаимодействието между ЕС и Афганистан в широк кръг области, в т.ч. по централни за външната политика на Съюза и неговите държави-членки въпроси. Такива са правата на човека, върховенството на закона, борбата с тероризма, международния мир и сигурност.