Столичните общински съветници от "Демократична България" внася в СОС декларация да не бъдат изключвани територии от природен парк "Витоша". Това стана ясно от публикувана тяхна позиция във "фейсбук".

Те припомнят, че това изключване е вследствие на издадената заповед на министъра на околната среда от 24 ноември 2017 г. за намаляване на площта на природен парк "Витоша", която след това министърът оттеглил заради обществен натиск.

От "Демократична България" подчертават, че днес заповедта за изключване на площи от парка отново заплашва целостта на защитената територия. В тази връзка те изразяват подкрепата си за запазването на границата на природния парк - така, както е определена през 1952 година за землищата на Мърчаево, Владая, Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново и Бистрица, както и за землището на Железница, заедно с разширението на парка от 1991 г.

Те припомнят още, че съгласно ОУП всички имоти, попадащи в границите на природен парк "Витоша" и на защитената зона от Натура 2000 Витоша, са извън строителните граници на столичния град и попадат в зоната на Група територии за природна защита.

Екоорганизации не искат промени в планове и закони, а ремонт на Витоша

Екоорганизации не искат промени в планове и закони, а ремонт на Витоша

След Пирин, те виждат нова кампания за застрояване на най-стария природен парк на Балканите

Като общински съветници няма да подкрепим ново застрояване в тях, независимо дали са част или не от природен парк "Витоша", пишат още в позицията си от "Демократична България".

Те призовават столичния кмет Йорданка Фандъкова да потвърди досегашната политика на Столична община във връзка със случая, изразена чрез несъгласие с предложенията на комисията по изключване на площи от ПП Витоша през 2007 г. към МОСВ, като присъедини СО като заинтересована страна при обжалването на заповедта, което вече е процедирано от граждански организации.

С призив за подкрепа се обръщат и към останалите общински съветници.

Нено Димов с една дума променя ситуацията на Витоша
Обновена

Нено Димов с една дума променя ситуацията на Витоша

В плана за Витоша "забранено", да се смени с "разрешено"