Днес е ден за размисъл преди утрешните местни избори и референдум за електронното гласуване. В него е забранена агитацията и оповестяването на резултати от социологически допитвания, а нарушителите подлежат на санкции до 10 000 лева.

Изборният ден започва в 6 ч. сутринта и ще продължи до 19 ч. Ако в този час пред някоя избирателна секция има опашка от чакащи да упражнят правото си на глас, изборният ден може да се удължи до 20 ч.

Ще бъдат открити 12 314 секционни избирателни комисии в страната.

По данни на Централната избирателна комисия, общият брой на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове е 6 363 238.

Ще се избират: общински съветници, кметове на райони, кметове на общини и кметове на кметства.

Право на избор имат български граждани и граждани на страна-членка на ЕС (последните да са със статут на постоянно пребиваващи у нас), които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и отговарят на изискването да са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Правото на глас може да бъде упражнено само веднъж - по постоянен или по настоящ адрес, с валиден документ за самоличност. Ако се упражнява по настоящ адрес, то трябва да се подадат заявление до общинска администрация по настоящ адрес, за да бъдат заличени в съответния избирателен списък.

Избирателят отбелязва своя вот в подадените му от СИК бюлетини само с химикал, пищещ със син цвят и само със знак X или V, в квадратчето с номера на избрания кандидат. Може да се използва и правото на преференция.

При сгъването на бюлетината трябва да се вижда нейният номер в долния десен ъгъл.

При грешка, избирателят може да получи само още една бюлетина.

Сънародниците ни в чужбина ще имат право да гласуват само в националното допитване "за" или "против" електронното гласуване.

В бюлетината отново само със знаци X или V, поставени със синьо мастило в квадратчета "Да" или "Не", избирателят трябва да посочи вота си.Валидната бюлетина трябва да бъде поставена в плик.

Бюлетините ще се пускат в отделни урни.

Разкрити са 294 изборни секции в 45 държави.

Реда и сигурността на вота ще осигуряват 13 155 полицаи.