Депутатите решиха окончателно за инвестиционното гражданство. Според промените при необходимост от изясняване на факти и обстоятелства, свързани с представените доказателства по молбите и предложенията, или Съветът по гражданството може да изиска представянето на допълнителни документи от молителите или да възложи извършването на проверка в срок до три месеца на представителя на съответната институция, в чиято област попада предметът на проверката.

Гражданство ще получат извършили вложение или увеличили вложението си със съответния размер чрез придобиване на:

а) акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар или многостранна система за търговия на пазарна стойност от поне 2 000 000 лв.;

б) права по концесионни договори на територията на България със стойност на договора от поне 1 000 000 лв.;

в) дялове или акции на пазарна стойност от поне 1 000 000 лв. в български Колективни инвестиционни схеми с произход България осъществяващи дейност съгласно Закона за колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

Правосъдното министерство успокоява ЕК за гражданството срещу инвестиции

Правосъдното министерство успокоява ЕК за гражданството срещу инвестиции

Вече са задействани промени в Закона за българското гражданство

Милен Михов от ОП е против инвестиционното гражданство, защото според него това по същество е продажба на гражданство.

Припомняме, в началото на 2019 г. Европейската комисия излезе с доклад, в който се посочва, че в три държави членки, сред които и България, се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори при условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация.

Промените бяха задействани от страна на правосъдното министерство след изричното настояване на комисаря по правосъдие Дидие Рейндерс да се спре търговия с гражданство и взимане на формално такова, както и да не може да се взема българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции или пък да се оказва в последствие, че инвестициите реално не са направени или са оттеглени.

Няма да се дава българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции

Няма да се дава българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции

То бе прието днес единодушно с 18 гласа на първо четене

Припомняме, че през октомври миналата година депутатите влязоха в спорт как да се дава българко гражданство. 

В правна комисия беше решено, че българско гражданство няма да се дава срещу краткотрайни инвестиции

През 2018 г. бяха разкрити проблеми с предоставянето на българско гражданство. На 29 октомври 2018 г. представители на Спецпрокуратурата влязоха в Държавната агенция за българите в чужбина по разследване на схеми за продажба на българско гражданство.

Първоначално бяха арестувани над 20 служители на агенцията, обвинения бяха повдигнати на четирима, включително и на председателя на Агенцията Петър Харалампиев, който е от квотата на Обединените патриоти.

В средата на септември главният прокурор Сотир Цацаров също изрази възмущението си от начина, по който се получава т. нар. "инвестиционно гражданство". Той съобщи и че се готви обвинителен акт по аферата в Държавна агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

Депутати спорят как да се дава българско гражданство

Депутати спорят как да се дава българско гражданство

Проблем за червените е инвестиционното гражданство