17 души от Дирекция "Туризъм" на Министерството на икономиката се прехвърлят от понеделник в Пловдив заедно със заместник-министър Иво Маринов. Преместването е част от програмата на правителството за децентрализация на институциите.

Днес в Пловдив са пристигнали мебелите, с които ще бъдат обзаведени кабинетите на Дирекция "Туризъм". Нанасянето бе проследено от специален екип на Министерството на икономиката и енергетиката, който е командирован в Пловдив, съобщава БНР.

Директорът на Дирекция "Административно обслужване" Христо Ивановски увери, че има добри условия за работа в новата база на Дирекция "Туризъм".

На служителите, които се местят в Пловдив, са осигурени общински жилища. Към 17-членния екип на Дирекция "Туризъм" от 10 септември ще се присъединят и още двама служители, избрани с конкурс от Пловдив. До първи октомври ще бъдат назначени още 6-ма, като за тези длъжности в момента тече конкурс, а подалите документи са над 600.

Дългогодишните експерти, които не желаят да се прехвърлят на работа от София в Пловдив, се освобождават от работа. Към момента те са 12, но техният брой може и да се увеличи, тъй като се изчакват решенията на част от тях.

Решението за прехвърлянето на дирекцията в Пловдив е добро, смята Христо Ивановски. "Всеки има право на личен избор. Децентрализацията в края на краищата е правителствено решение", посочи той.