Между 26 май до 28 юни 2019 г. на територията на България ще има многонационални учения с участието на до 6000 души, до 1200 единици сухопътна техника и въоръжение и до 80 самолета и вертолета, съобщиха от МС.

На днешното заседание на Министерския съвет бе прието разрешение за пребиваване на българска територия на съюзнически и чужди въоръжени сили във връзка с провеждането на многонационални военни учения.

В маневрите ще участват военнослужещи, щабове и военни формирования с щатно въоръжение, снаряжение и бойна техника от въоръжените сили на 8 държави - Република България, САЩ, Република Албания, Великобритания, Украйна, Република Гърция, Република Северна Македония, Канада и Италия.

Отличиха наш офицер, впечатлил американците по време на обучение

Отличиха наш офицер, впечатлил американците по време на обучение

Капитан Георги Ангелов с медал за доблестна служба на Сухопътните войски на САЩ.

В района на съвместното българо-американско съоръжение на учебен полигон (УП) "Ново село" под ръководството на Съвместното командване на силите ще бъде развърната националната структура, която ще осъществява общото ръководство и контрола на ученията на територията на нашата страна и ще координира участието на Въоръжените сили на Република България в свързаните учения и структури извън територията на страната.

Ученията се провеждат в изпълнение на "Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество в областта на отбраната".

Другите документи, по които са организирани маневрите са "Плана за подготовка на Въоръжените сили на Република България през 2019 година" и "План за съвместна българо-американска подготовка в страната и в чужбина през 2019 година".

По инициатива на НАТО за засилване на мерките за сигурност в Югоизточна Европа и Черноморския регион през май и юни 2019 г. на териториите на Република България, Румъния, Унгария, Република Хърватия, Република Словения и Република Северна Македония ще се проведат серия от 14 (четиринадесет) национални и многонационални военни учения, които са свързани помежду си, уточняват от МС.

Общото планиране на ученията се извършва под ръководството на командващия на Сухопътните войски на САЩ в Европа съвместно със страните домакини. Ръководството и контролът на ученията ще се осъществяват от многонационална структура, която ще бъде разположена в гр. Графенвьор, Германия.