Пресконференция на тема "Предвижданите промени в Семейния кодекс - удар върху институцията на брака", която ще се състои в залата на пресклуба на БТА. Пресконференцията се организира от "Асоциация общество и ценности", която има за мисия да бъде конструктивен фактор за демократичното развитие на обществото чрез промотиране на ценности, утвърждаващ и стойността на личността и семейната институция, като ключова за нейната пълноценна реализация.

На 11 март 2008 г., по време на пресконференция, г-н Огнян Герджиков обяви предстоящите промени в новия Семеен кодекс, който предстои да бъде обсъден на 27 март в Министерски съвет, а през април да бъде внесен в Народното събрание. Като гражданско сдружение, защитаващо семейството, ние сме сериозно загрижени и
обезпокоени от предложението за ново, предвиждано в Семейния кодекс, понятие, наречено от г-н Герджиков "фактически брак" или «фактическо съжителство». Смятаме, че подобна идея няма да спомогне да се разреши проблема с децата, родени извън брака, а ще редефинира брачната институция.
Не по-малка е нашата загриженост и по отношение на опитите за либерализиране на развода чрез неговото разрешение, ако само единият от партньорите го желае. Смятаме, че това е грубо потъпкване на правата на децата да растат в семейство с двама биологични родители и придаване на «емоционален характер» на брачната институция. Извършването на подобни промени в Семейния кодекс не предвижда мерки за отстраняване на причините за възникването на кризата и за възстановяване на семейството, семейните ценности, а от там - създаване на предпоставки за решаване на демографския проблем. Напротив - предложенията, публично оповестени от г-жа Касабова и г-н Герджиков, са свързани с легализация на конкубината и намесата на държавата в семейната институция, подривайки нейната същност. Семейната институция съществува преди държавната и поради това тя следва да се защитава от нея. Най-потърпевши от признаването на фактическите съжителства ще бъдат жените и децата.

На 27 март (сряда), успоредно с внасянето на предложенията за нов Семеен кодекс в Министерски съвет от страна на г-н Герджиков, ние също ще внесем петиция от български граждани, които ни подкрепиха в нашите действия в защита на семейството. С това "Асоциация общество и ценности" ще постави началото на кампанията "Здрави семейства, здрави деца", която ще продължи през цялата 2008 г.