Фармацевтичните компании, които имат разрешение за употреба или техни представители да не могат да искат поскъпване на регистрираните цени на лекарствата. Става въпрос за лекарствата без рецепта с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Това се предвижда в проект за министерско постановление за промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, съобщиха от МС след днешното правителствено заседание в София. Идеята е да има нова разпоредба, в която се вписва това условие.

Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, не подлежат на регулация, тъй като за тях е въведен регистрационен режим. Предвид това, по правилата на Наредбата притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение.

В този смисъл и доколкото лекарствата без рецепта са продукти, които се използват масово, честите увеличения на цените им се отразяваха неблагоприятно върху възможностите на населението за закупуването им, респективно ограничаваше достъпа до тези продукти.

Целта на предложената промяна е да се предотврати увеличение на цените на лекарствените продукти за масова употреба. Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възможности. В резултат от приемане на постановлението ще се ограничи възможността за увеличение на цените на тези продукти.

Очакваният резултат от приемане на предложената разпоредба е да се запазят цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, чрез разписване на предложената забрана в основните текстове на Наредбата.