"След разговор с министър-председателя и по негова молба ще променя първоначалното си предложение и ще внеса вариант, в който минималните осигурителни вноски във всички икономически дейности се увеличават с еднакъв размер - 7.5%".

Това се казва в изявление на социалния министър Ивайло Калфин, разпространено часове, след като премиерът Бойко Борисов обяви, че се е скарал на вицето си, след като разбрал за осигурителните прагове и изключението, което се прави за тютюнопроизводителите.

Министърът обясни, че минималните осигурителни прагове се определят ежегодно след проведени преговори между работодатели и синдикати в 85 икономически области.

Преговорите между социалните партньори са продължили няколко месеца като са договорени минималните осигурителни прагове в 48 икономически дейности. За различните дейности увеличението е различно, но средната му стойност е 7,5 %. Калфин обясни, че законът му дава право да направи предложение за областите, в които не е постигнато съгласие.

Споразумението между синдикати и работодатели, което е постигнато за 48 области, остава валидно.

Ивайло Калфин подчерта, че е предложил средният договорен процент да се разпростре в областите, в които не е имало договаряне. Такова не е било постигнато заради липса на представителност на една от страните, или заради нежелание да се преговаря. Такова поведение обаче не следва да се насърчава, отбеляза вицепремиерът.

Той призна, че напълно приема, че не трябва да се налага административно решение, но това предполагало достатъчна представителност и ангажираност на социалните партньори.

Социалният министър е готов да се обсъдят всички мерки, които да доведат до нормален двупартиен диалог, без намесата на изпълнителната власт. Според него обаче дотогава не е редно никой да говори като представител на тези икономически сектори. Представителството се осмисля чрез преговори и ангажимент, категоричен е социалният министър.

Калфин е категоричен, че като министър е убеден, че принципите не трябва да се променят, в зависимост от това кой е собственик или има интереси в тютюнева фабрика, ВЕИ или пенсионен фонд. "Принципите и законите са за всички", подчерта той.

В позицията си Калфин изтъкна, че в икономическите дейности, в които е имало диалог, но не е довел до споразумение, за първи път е направено усилие да се вникне в аргументите и да се намери справедливо решение. То трябвало да отчита особеностите на всяка дейност, а не да налага общо решение за всички.

Относно осигурителните доходи били приети два показателя, които да се отчитат - средна работна заплата и среден осигурителен доход. Като допълнителна референция е погледната и печалбата за миналата година.

Калфин отбелязва, че безспорно това са показателите, които най-точно отчитат тенденцията в равнището на заплащане.

Трите показатели имали отрицателни стойности единствено в една икономическа дейност, а именно преработка и производство на тютюневи изделия. Това е причината социалният министър да предложи средното увеличение да се разпространи върху останалите икономически дейности, а в една - да се запази същото.

Той подчертава, че става въпрос единствено за административно решение. Фактически минималните осигуровки и в преработката на тютюневи изделия ще се увеличат заради ръста на минималната работна заплата. Ако досега минималният осигурителен доход е бил 360 лв., от догодина ще е 420 лв. - не по-ниско от минималната работна заплата, подчертава в позицията си министър Ивайло Калфин.

Той изтъкна, че предложението му е направено на принципна основа. Направен е анализ на проведените преговори между синдикати и работодатели на икономическите показатели на секторите, в които е имало диалог, но не и крайно споразумение.