КНСБ иска от всички членове на партии-кандидати за евродепутати да подкрепят идеята за приемането на Европейската рамкова директива за насърчаване на колективното трудово договаряне.

Затова се обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на среща на синдикалната организация с кандидатите за евродепутати от БСП за България за предстоящите избори за Европейски парламент.

Манифестът на КНСБ за предстоящите европейски избори е "За възраждане и развитие на европейските ценности и Европейския социален модел".

От синдикалната организация настояват да се гарантира правото на стачка като неотменимо право, гарантиране правото на колективните права и колективното трудово договаряне. "Ако не се договори колективното трудово договаряне, няма как да се борим срещу неравенствата", акцентира президентът на КНСБ.

КНСБ настоява да бъде насърчена Европейската комисия да договори тристранно рамково споразумение, което да очертае основните принципи на договаряне на такива споразумения и препоръчителна нормативна рамка или тристранно рамково споразумение на ниво ЕС за представителството на наемните работници в надзорните или управителните органи на компаниите.

Другите искания, които поставя синдикалната организация пред кандидатите за евродепутати, са финализиране на Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз, развитие на функциите на Европейския орган по труда в контекста на защитата на трудовите права на всички работници, препоръка за насърчаване на възходящата конвергенция на заплатите, политики за подобряване безопасността и здравето на хората при работа.

За синдикалната организация от основните проблеми в Европа са радикалният популизъм и крайният национализъм, които водят до непредвидими последствия в обществено-политически план, както и за бъдещето на европейските проекти.

Другият основен проблем за КНСБ е свързан с обществено-политическа и гражданска проекция на основните ценности, които трябва да се коментират, а именно - бъдещето на демократичния процес сам по себе си. В тази връзка всички говорители на крайния популизъм и национализъм поставят под съмнения елементите и структурите на представителите на демокрацията.

КНСБ представят Манифеста си за евровота на кандидатите за ЕП

КНСБ представят Манифеста си за евровота на кандидатите за ЕП

Първи на среща са поканени от ГЕРБ

Припомняме, първата среща на КНСБ с кандидат-евродепутатите бе с представителите на ГЕРБ.