Гарнизоните Враца, Горна Оряховица и Мусачево ще бъдат закрити, съобщи в Плевен военният министър Аню Ангелов.

Той добави, че започва обиколка в страната за представянето на Бялата книга от Плевен, защото прекратяването на съществуването на една бригада и то на Пета Шипченска е доста сериозен въпрос.

Тези, които имат желание и качества да служат, ще имат възможност да продължат службата си в други гарнизони.
Съкращенията на личен състав от поделенията в област Плевен представляват 1/10  от всички предвидени  съкращения в Българската армия, уточни министър Ангелов.

По предварителен разчет съкращенията и разместванията ще обхванат 1100 души от регионите Плевен и Враца.

Повече яснота относно поделенията, тяхната структура и численост ще даде Планът за развитие на въоръжените сили, който ще бъде обсъден на Съвет по отбрана на 29 ноември тази година.
Планът ще начертае пътната карта за привеждане в действие на разписаната в Бялата книга средносрочна визия за развитие на въоръжените сили.

Според Бялата книга в Плевен ще останат три войскови формирования. Един механизиран батальон, който ще бъде подчинен на 61-ва бригада - Карлово, Център за подготовка на войници и резервисти и един зенитно-ракетен дивизион с възможност да осигурява АЕЦ „Козлодуй" и други стратегически обекти в региона, обяви министър Ангелов.

В срещата взеха участие председателят на Народното събрание Цецка Цачева, областният управител Иван Новкиришки, кметът на града Найден Зеленогорски, началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, началниците на Сухопътни войски и Военновъздушните сили, генерал-майор Стефан Василев и генерал-майор Константин Попов, депутати от региона и граждани.

Министърът на отбраната Аню Ангелов разясни, че ще останат структурно непроменени ВВУБ „Г.Бенковски" и факултет „Авиационен" към НВУ „Васил Левски" в Долна Митрополия и инженерният полк в Белене.